Huvudbiblioteket är öppet

Den nya huvudbiblioteket i Kaisa Husetl öppnade sina dörrar igår, 2012/03/09 klockan 9:00.

Dörren öppnade Vaktmästare Arto Rämö, som var den sista dagen i arbete före pensioneringen.

På öppningsdagen på huvudbiblioteket handlar sammanlagt 8.700 kunder.

Titta på videon (på Finska):

Vill du låna en graduvagn?

  • Biblioteket har 60 graduvagnar, som kan reserveras och lånas i 28 dagar
  • Om du är intresserad av att låna en vagn, kan du meddela det med tinyurl.com/gradukarry t.o.m. 30.9. I fortsättning kan vagnarna reserveras via Helka.
  • De första låntagarna lottas ut 1.10. Vagnarna är avsedda enbart för medlemmar av Helsingfors universitet.

Universitetet inleder kampanjen Donera en kursbok

Den nya kampanjen på webben förbättrar tillgången på kursböcker, och donationerna riktas oavkortade till anskaffningar av kursböcker. För kampanjen ansvarar Helsingfors universitetsbibliotek tillsammans med enheten Samhällsrelationer. Den aktiva marknadsföringen startar nu i början av september.

Tenten närmar sig och alla delar av tentboken är utlånade? Den här pinsamma situationen känner säkert nästan alla studerande och alumner till. I fortsättningen kan man få mer böcker av universitetets forskare och vänner.

På webbsidorna Donera en kursbok finns en förteckning över kursböcker från varje fakultet av vilka studenterna allra mest behöver extra exemplar. Man kan donera ett eller flera exemplar av de kursböcker man väljer eller stöda anskaffningar av böcker eller e-böcker med en fritt vald summa. Donationen betalas med nätbankskoder eller med kreditkort.

De donerade böckerna kommer att få ett ex libris, som berättar att det är fråga om en bok donerad av en viss donator. Donatorn kan också göra donationen anonymt. Syftet är att genomföra kampanjen åtminstone under universitetets strategiperiod 2013–2016.

– Vi fick idén av bibliotekets utvecklingsgrupp. Studenterna i IDIS-gruppen föreslog att man kunde skaffa kursböcker med stöd av donationer, berättar kontaktchefen Pia Dolivo, som tillsammans med biblioteket utvecklat idén om servicen.

Kampanjen har fått ett ivrigt mottagande vid universitetet, för nu kan man med donationernas hjälp avsevärt påverka tillgången på kursböcker. För närvarande kan biblioteket erbjuda kursböcker för omkring en tredjedel av de studerande.

– Kampanjen Donera en bok är ett lätt sätt att hjälpa de studerande, fortsätter Dolivo.

– Vi berättar om kampanjen inte bara för alumnerna utan också för våra samarbetsföretag, av vilka vi kan få betydande stöd för anskaffningen av böcker, kanske till och med för hela kurser.

Syftet med kampanjen är att få till stånd en ansenlig ekonomisk effekt, för en donation som för ett enskilt företag kan verka liten kan innebära en relativt stor ökning av kursboksbudgeten inom en fakultet.

Företagsdonationerna prövas först med juridiska fakulteten för att de studerande där ska få flera kursböcker.

Biblioteket och enheten Samhällsrelationer ordnar en diskussion där man berättar om kampanjen i september. Diskussionsmötet är avsett för alla inom universitetet som är intresserade av kampanjen och för dem som arbetar med alumnverksamhet, medelanskaffning och frågor kring samhällspåverkan.

www.helsinki.fi/doneraenkursbok

Mer om kampanjen:

Ombudsman för medelanskaffningen Mikko Kotola
Kommunikation och samhällsrelationer
tfn (09) 191 40361
mikko.kotola@helsinki.fi