Clinical Citations – tutkimuksen ja julkaisujen kliininen vaikuttavuus esiin altmetriikan keinoin

PlumX-altmetriikkatietokannasta on nyt mahdollista löytää kliinisestä vaikuttavuudesta kertovat Clinical Citations -luvut. Clinical Citations kertoo onko julkaisua käytetty DynaMed Plus -point-of-care-tietokannassa. DynaMed Plus kertoo tiiviisti ja helposti vastaukset kysymyksiin, joita kohdataan päivittäisessä kliinisessä työssä.Sen sisällöstä vastaa huippuluokan kansainvälinen lääkäritiimi, joka kokoaa aiheesta näyttöön perustuvan tiedon ja tarjoaa siitä objektiivisen analyysin.

PlumX on altmetriikatietokanta, jonka avulla voidaan tarkastella kampuksen julkaisujen saamaa huomiota mm. sosiaalisessa mediassa. Clinical Citations tuo tähän ainutlaatuisen lisän: mitkä artikkelit ovat olleet vaikuttamassa uudistuviin hoitokäytäntöihin.

Valitse ensin Filter ja sitten Select Metrics -> Citations -> Clinical Citations (kts. kuva alla).

Meilahti #amchelsinki kampus: https://plu.mx/helsinki/g/med

The first Clinical Citations in PlumX are from DynaMed Plus® and others will follow. Clinicians rely upon DynaMed Plus to provide instant access to the most current evidence-based information at the point of care to ensure they are making the best decisions for their patients. PlumX conducts text mining of DynaMed Plus topics to see when that topic references a particular piece of research. When it does, PlumX counts it as a Clinical Citation for that study. If multiple topics reference the same study, that research will earn a higher Clinical Citation count. Researchers will be able to see a list of the topics along with links to them inDynaMed Plus from the PlumX Dashboards.

Tutkimusjulkaisemisen trendeinä kansainvälistyminen ja avoimuus

Helsingin yliopiston katsaus vuoteen 2015 on juuri ilmestynyt. Kirjasto ja erityisesti sen Tuhat- ja metriikkatiimit olivat mukana tuottamassa tietoa julkaisuista yhdessä tutkimushallinnon kanssa. Miltä yliopiston vuosi 2015 näyttää julkaisujen kannalta?

Keskimäärin 11 500 julkaisua joka vuosi

Vuonna 2015 Helsingin yliopiston tutkijat ja opettajat julkaisivat yhteensä 10 439 julkaisua. Helsingin yliopiston osuus suomalaisten yliopiston julkaisuista on lähes kolmasosa. Kaksi kolmasosaa julkaisuista on tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäyneitä ja kolmasosa yhteiskunnallisesti vuorovaikuttavia. Edellisten julkaisujen suhdeluku näyttäisi kuitenkin olevan hiljalleen muuttumassa vertaisarvioidun aineiston eduksi, sillä yvv-julkaisujen määrässä on nähtävissä pientä laskua.

Avoimen julkaisemisen suosio kasvussa

Avoimen julkaisemisen kasvu on nähtävissä kaikilla yliopiston tieteenaloilla. Osalla tieteenaloista avoin julkaiseminen on jo arkipäivää vaikkapa arXiv-tietokannan kautta, toisilla parhaita toimintatapoja ollaan parhaillaan kehittelemässä.

Yliopiston uuden strategian tavoitteena on nostaa Helsingin yliopiston Open Access -julkaisujen määrää 40 %:lla. Open Access – julkaisumääriä pystytäänkin jatkossa arvioimaan paremmin laadukkaan Tuhat-datan sekä analyysi- ja raportointivälineiden avulla. Avoimeen julkaisemiseen kannustetaan kirjastossa monin tavoin, mm. tukemalla tutkijoiden rinnakkaistallennusta Helsingin yliopiston omaan digitaaliseen arkistoon HELDAan. Tallennus arkistoon tapahtuu TUHAT-järjestelmän kautta. Lisätietoa ja apua löytyy muun muassa kirjaston Open Access -oppaasta.

kiviäMukana nyt myös altmetriikkaa

Altmetriikka on täydentävää bibliometriikkaa, jonka avulla pyritään seuraamaan julkaisuista käytävää verkkokeskustelua. Altmetriikka-välineet keräävät tietoja siitä, miten julkaisu on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa: kuinka moni on lukenut, suositellut, jakanut tai tallentanut sen kirjanmerkkipalveluihin.

Altmetric.com –sivuston sadan eniten verkkohuomiota saaneen artikkelin listalla on kolme artikkelia (sijoilla 11, 12 ja 36), joissa tekijöinä on Helsingin yliopiston tutkijoita.

Helsingin yliopistossa pilotoitiin syksyllä 2015 EBSCO:n omistamaa almetriikkatietokanta PlumX:ää ja ohjelman käyttöönottoa laajennetaan vuonna 2016 Helsingin yliopiston altmetriikkapilotilla. Jos yliopiston tutkijana haluat oman tutkijaprofiilin tietokantaan, ota yhteyttä osoitteeseen altmetrics-info [at] helsinki.fi.

Kansainvälisiä yhteistyöjulkaisuja tehdään aiempaa enemmän

Yliopiston tiedekunnissa on 2010-luvulla on tehty enenevässä määrin julkaisuja yhteistyössä muiden organisaatioiden tutkijoiden kanssa. Vuodesta 2010 Helsingin yliopiston tutkijoilla on ollut yhteistyökumppaneita 2756 ulkomaisesta organisaatiosta (Lähde: InCites-tietokanta).

Jos poikkeuksellisten suurten tekijämäärien yhteisjulkaisut mm. tähtitieteessä ja hiukkasfysiikassa jätetään huomioimatta, Helsingin yliopiston tutkijat tekevät eniten yhteistyötä Karoliinisen instituutin, Lontoon yliopiston ja Kööpenhaminan yliopiston kanssa. Jos edellä mainitut yhteisjulkaisut taas huomioidaan, merkittävimmät yhteistyökumppanit ovat Kalifornian yliopisto, Lontoon yliopisto sekä ranskalainen CNRS.

Analyysien teossa on käytetty useita tietokantoja ja analyysityökaluja TUHAT- julkaisutietokannan lisäksi: käytössä ovat olleet Web of Science, InCites, Scopus ja Scival.

Kirjoittaja: Johanna Lahikainen

Altmetriikka – digitaaliset jalanjäljet kertovat dataan pohjautuvia tarinoita

Kaikki julkaisut jättävät digitaalisia jalanjälkiä sen jälkeen kun ne ovat verkossa luettavissa. Näiden digitaalisten jalanjälkien avulla voi syntyä dataan pohjautuvia tarinoita siitä, mistä tieteessä tällä hetkellä puhutaan. Altmetriikan avulla pyritään löytämään näitä tarinoita, jotka tapahtuvat akateemisen kuplan viittauskäytäntöjen ja vertaisarvioinnin ulkopuolella. Ketkä julkaisustamme keskustelevat ja viestivät, onko tutkimuksellamme yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja voidaanko sitä mitata?

Altmetriikan avulla seurataan julkaisujen saamaa näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, lataus- eli käyttömääriä, suosituksia tai jakoja sekä tallennuksia esim. kirjanmerkkipalveluihin.

Ensimmäisenä yliopistona Suomessa Helsingin yliopistossa on otettu käyttöön altmetriikkatietokanta PlumX, jonka avulla pystytään seuraamaan HY:n julkaisujen saamaa näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta digitaalisessa maailmassa. Tässä kirjaston tarjoamassa palvelussa on mahdollista seurata altmetriikkadataa mm. koko yliopiston, kampusten tai yksittäisten tutkijoiden tasolla.

Academic Medical Center Helsinki @ PlumX: https://plu.mx/helsinki/g/med

University of Helsinki @ PlumX: https://plu.mx/helsinki/