Huvudbibliotekets återlämningslucka är inte i bruk den 28-29 mars

Huvudbibliotekets återlämningslucka på Fabiansgatan kommer att förnyas. Jobb startar onsdag den 28 mars på eftermiddagen och fortsätter på torsdag eftermiddag den 29 mars. Under arbetet är luckan inte i bruk. Återlämningsluckan ska vara igång igen torsdag eftermiddag.

När huvudbiblioteket är stängt på onsdag kan material återlämnas till luckor i campusbiblioteken i Gumtäkt och i Vik. Lånen registreras som returnerade på följande öppethållningsdag.

Gumtäkts återlämningslucka ligger till höger om Physicums huvudingång (Gustaf Hällströms gata 2A) bredvid den gråa sidodörren.

Vid huvudingången till Campusbiblioteket i Vik (Infohuset) finns campusbibliotekets och stadsbibliotekets gemensamma bokinkast, där man kan återlämna material dygnet runt.