Minervas bibliotek flyttar till Kajsahuset i april

KirjamuuttolaatikkoBeteendevetenskapernas resurser och bibliotekets kundtjänst flyttar under våren från Minerva till Helsingfors universitets huvudbibliotek i Kajsahuset. Biblioteket i Minerva har sista dagen öppet 2.4.2015.

  • Tidningarna och tidskrifterna har flyttats från Minerva till Kajsahuset. De nyaste 2 årgångerna ligger på 7:e våningen och de äldre årgångerna på våningen K4.
  • Från 2.3.2015 är återlämningsdatumet 6.8.2015 för böcker du lånar och förnyar från Minerva. Böckerna kan återlämnas till alla biblioteks verksamhetsställen och under april månad kan de återlämnas i Minervabibliotekets bokinkast. Du kan också använda bokinkastet vid Kajsahuset och Kumpula. Som återlämningsdag registreras då nästa öppetdag.
  • Från 7.4.2015 flyttas böckerna från Minerva till Kajsahuset. Böckerna står till ditt förfogande senast 1.6.
  • Kunskapsproven är tillgängliga i Kajsahuset senast 20.4.2015. Du kan läsa de tryckta kunskapsproven i huvudbiblioteket genom att göra en beställning (klicka på ”reservering” i Helka och välj ”Beställning” från rullgardingsmenyn.).

Vi beklagar eventuella olägenheter som orsakas av flytten.

Ytterligare information:
flytten av samlingarna utvecklingschef Ritva Hagelin, ritva.hagelin (a) helsinki.fi; Minervas nya lärmiljö servicedirektör Kirsi Luukkanen, kirsi.luukkanen (a) helsinki.fi.

Beteendevetenskapliga biblioteket Minerva