Förändringar i Kajsahusets grupparbetsrum på sommaren

Huvudbibliotekets grupparbetsrum koncentreras på 4:e våningen

De små grupparbetsrummen på våningarna 5-7 flyttas under juni och juli till 4:e våningen. De stora grupparbetsrummen mot Kajsaniemigatan på 5:e och 6:e våningen (5005 och 6005) blir kvar på sina nuvarande platser.

Fem tysta läsutrymmen på 4:e våningen ändras till grupparbetsrum. På de övre våningarna ändras de tidigare fem grupparbetsrummen till tysta läsutrymmen. På så sätt stör inte grupparbeten dem som vill arbeta i de tysta utrymmena.

På 4:e våningen byggs en mellanvägg i rummen 4038 och 4040, så att det uppstår ytterligare två grupparbetsrum. Efter ändringarna finns det 10 grupparbetsrum på 4:e våningen: rummen 4033-4043 längsmed väggen på Fabiansgatans sida och ett större rum (4005) mot Kajsaniemigatan.

Huvudbibliotekets grupparbetsrum koncentreras på 4:e våningen och de tysta läsutrymmen flyttas till våningarna 5-7.

Arbetet påbörjas under vecka 23 (5.-11.6)

Ändringsarbeten utförs stegvis under juni-juli. Arbetet påbörjas i 4:e våningens läsutrymmen, som tas ur bruk fr.o.m. vecka 23.

De små grupparbetsrummen på våningarna 5-7 (5039, 5040, 6040, 6041, 7048) kan inte längre reserveras fr.o.m. 5.6. Grupparbetsrummen får dock användas då ändringsarbeten inte är i gång i dem. Följ med lapparna vid ingånarna!

Både grupparbetsrummen på 4:e våningen och läsutrymmena på våningarna 5-7 kan användas genast då ändringsarbetena utförts i rummet i fråga.

Du kommer väl ihåg grupparbetsrummens spelregler

För långa och oanvända reservationer har igen väckt irritation under våren. Kom ihåg, att spelreglerna gäller alla grupparbetsrum som erbjuds av biblioteket, både i biblioteken och i lärocentrena.

Ett grupparbetsrum kan reserveras för maximalt 2 timmar / grupp. Reservationen förfaller en halv timme efter att den börjat om ingen av gruppens medlemmar har dykt upp. Det är alltid bäst att annullera reservationen i reservationskalenderns om möjligt så att reservationer som inte behövs inte i onödan fyller upp kalendern.

Regler för bibliotekets grupparbetsrum