Se upp för tjuvar i Kajsahuset, var uppmärksam på dina saker!

Tyvärr har det de senaste dagarna rört sig professionella tjuvar i Kajsahuset.

Var extra uppmärksam på dina saker, lämna absolut ingenting utan uppsikt eller i jackfickan. Följ dessa säkerhetsinstruktioner:

  • Lämna aldrig dina ägodelar utan uppsikt.
  • Vira väskans axelband runt stolsbenet eller din fot, så att du märker om någon försöker ta den.
  • Var uppmärksam, berätta för bibliotekspersonalen om du ser något misstänkt.

Om du faller offer för stöld

  • Meddela personalen och turvallisuusvalvomo [at] helsinki.fi.
  • Beskriv noggrant 1) tid och plats 2) dina kännetecken (kläder el liknande) för att underlätta kontroll av säkerhetskamerorna 3) det som stulits.
  • Gör en brottsanmälan till polisen.