Huvudbibliotekets svarta stolar tvättas

Huvudbibliotekets svarta stolar tvättas. Arbetet startar på 7. våningen onsdagen den 31 oktober och fortsätter på nedre våningarna. Därför kan några av läsplatserna tillfälligt sakna stolar.

Vi beklagar eventuella olägenheter.