Se upp för tjuvar i Kajsahuset, var uppmärksam på dina saker!

Tyvärr har det de senaste dagarna rört sig professionella tjuvar i Kajsahuset.

Var extra uppmärksam på dina saker, lämna absolut ingenting utan uppsikt eller i jackfickan. Följ dessa säkerhetsinstruktioner:

 • Lämna aldrig dina ägodelar utan uppsikt.
 • Vira väskans axelband runt stolsbenet eller din fot, så att du märker om någon försöker ta den.
 • Var uppmärksam, berätta för bibliotekspersonalen om du ser något misstänkt.

Om du faller offer för stöld

 • Meddela personalen och turvallisuusvalvomo [at] helsinki.fi.
 • Beskriv noggrant 1) tid och plats 2) dina kännetecken (kläder el liknande) för att underlätta kontroll av säkerhetskamerorna 3) det som stulits.
 • Gör en brottsanmälan till polisen.

Se upp för tjuvar i Kajsahuset

Tyvärr har det de senaste dagarna rört sig professionella tjuvar i Kajsahuset.

Var extra uppmärksam på dina saker, lämna absolut ingenting utan uppsikt eller i jackfickan. Följ dessa säkerhetsinstruktioner:

Prevention

 • Lämna aldrig dina ägodelar utan uppsikt
 • Vira väskans axelband runt stolsbenet eller din fot, så att du märker om någon försöker ta den
 • Var uppmärksam, berätta för bibliotekspersonalen om du ser något misstänkt

Om du faller offer för stöld

 • Meddela personalen och turvallisuusvalvomo [at] helsinki.fi
 • Beskriv noggrant 1) tid och plats 2) dina kännetecken (kläder el liknande) för att underlätta kontroll av säkerhetskamerorna 3) det som stulits
 • Gör en brottsanmälan till polisen