Bärbara datorer är tillåtna i det tysta läsrummet på 2. våningen i Kajsahuset från 13.6.19

Från torsdagen den 13 juni 2019 får man använda bärbara datorer i huvudbibliotekets tysta läsrum (nr 2011) på andra våningen i Kajsahuset. Det mindre läsutrymmet (nr 2015) på andra våningen är fortfarande reserverat för arbete utan bärbara datorer.

Bibliotekets röda utrymmen är tyst zon. Respektera andras arbetsro. Sätt alla apparater helt på tyst läge och arbeta tyst.
Läs mer om Bibliotekets regler ->

Kesäkuusta 2019 alkaen Kaisa-talon hiljaisessa lukusalissa voi käyttää kannettavaa tietokonetta.
Från och med juni 2019 får man använda bärbara datorer i det tysta läsrummet (2011) i Kajsahuset.
Det mindre läsutrymmet (2015) är fortfarande reserverat för arbete utan bärbara datorer.
Läsutrymmet 2015 finns på andra våningen bakom hissarna. Lamporna kan slås på med en ljusbrytare utanför rummet. Rum för 6 personer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Se upp för tjuvar i Kajsahuset, var uppmärksam på dina saker!

Tyvärr har det de senaste dagarna rört sig professionella tjuvar i Kajsahuset.

Var extra uppmärksam på dina saker, lämna absolut ingenting utan uppsikt eller i jackfickan. Följ dessa säkerhetsinstruktioner:

  • Lämna aldrig dina ägodelar utan uppsikt.
  • Vira väskans axelband runt stolsbenet eller din fot, så att du märker om någon försöker ta den.
  • Var uppmärksam, berätta för bibliotekspersonalen om du ser något misstänkt.

Om du faller offer för stöld

  • Meddela personalen och turvallisuusvalvomo [at] helsinki.fi.
  • Beskriv noggrant 1) tid och plats 2) dina kännetecken (kläder el liknande) för att underlätta kontroll av säkerhetskamerorna 3) det som stulits.
  • Gör en brottsanmälan till polisen.

Förändringar i Kajsahusets grupparbetsrum på sommaren

Huvudbibliotekets grupparbetsrum koncentreras på 4:e våningen

De små grupparbetsrummen på våningarna 5-7 flyttas under juni och juli till 4:e våningen. De stora grupparbetsrummen mot Kajsaniemigatan på 5:e och 6:e våningen (5005 och 6005) blir kvar på sina nuvarande platser.

Fem tysta läsutrymmen på 4:e våningen ändras till grupparbetsrum. På de övre våningarna ändras de tidigare fem grupparbetsrummen till tysta läsutrymmen. På så sätt stör inte grupparbeten dem som vill arbeta i de tysta utrymmena.

På 4:e våningen byggs en mellanvägg i rummen 4038 och 4040, så att det uppstår ytterligare två grupparbetsrum. Efter ändringarna finns det 10 grupparbetsrum på 4:e våningen: rummen 4033-4043 längsmed väggen på Fabiansgatans sida och ett större rum (4005) mot Kajsaniemigatan.

Huvudbibliotekets grupparbetsrum koncentreras på 4:e våningen och de tysta läsutrymmen flyttas till våningarna 5-7.

Arbetet påbörjas under vecka 23 (5.-11.6)

Ändringsarbeten utförs stegvis under juni-juli. Arbetet påbörjas i 4:e våningens läsutrymmen, som tas ur bruk fr.o.m. vecka 23.

De små grupparbetsrummen på våningarna 5-7 (5039, 5040, 6040, 6041, 7048) kan inte längre reserveras fr.o.m. 5.6. Grupparbetsrummen får dock användas då ändringsarbeten inte är i gång i dem. Följ med lapparna vid ingånarna!

Både grupparbetsrummen på 4:e våningen och läsutrymmena på våningarna 5-7 kan användas genast då ändringsarbetena utförts i rummet i fråga.

Du kommer väl ihåg grupparbetsrummens spelregler

För långa och oanvända reservationer har igen väckt irritation under våren. Kom ihåg, att spelreglerna gäller alla grupparbetsrum som erbjuds av biblioteket, både i biblioteken och i lärocentrena.

Ett grupparbetsrum kan reserveras för maximalt 2 timmar / grupp. Reservationen förfaller en halv timme efter att den börjat om ingen av gruppens medlemmar har dykt upp. Det är alltid bäst att annullera reservationen i reservationskalenderns om möjligt så att reservationer som inte behövs inte i onödan fyller upp kalendern.

Regler för bibliotekets grupparbetsrum