Rasterikartat

Ruututeemakartta

Neljännellä kerralla perehdyimme rasterikarttoihin: aikaisemmin työskentelyn alla on ollut vain vektorikarttoja. Ensimmäisenä tehtävänä oli luoda ruudukko pääkaupunkiseutua esittävän kartan päälle.

Kuva 1. Muunkielisten määrä ruuduittain pääkaupunkiseudulla.

Kuvassa 1 näkyy neljännen luentokerran tuotokseni. Lisäsin kartan informatiivisuutta lisäämään suuralueiden rajat. Kokeilin lisäksi lisätä tiestöä sekä pienalueitten rajoja, mutta kartan selkeys ja luettavuus kärsi melkoisesti. Näin päädyin vain suuralueiden rajoihin.

Kartasta näkee, miten muita kieliä kuin suomea puhuvat ihmiset ovat jakautuneet pääkaupunkiseudulla. Suurin määrä muunkielisiä on Helsingissä. Tämä ei ole sinänsä yllätys, koska asukasluku Helsingissä on suurempi verrattuna muihin pääkaupunkiseudun kaupunkeihin. Muiden kuin suomen kielen puhujien suuri määrä näkyy punaisina ruutuina.

Mielestäni kartta on selko lukuinen ja nopealla vilkaisulla tästä jakaantumisesta saa selkeän mielikuvan. Ruudut ovat 1 km x 1 km, joten hyvin selkeitä ne eivät ole. Mielestäni informatiivisuutta lisäisi paikannusta auttavat rajat. Tämä kuitenkin tekee kartasta hyvin epäselvän. Koropleettikarttaan olisi saanut selkeästi lisättyä esimerkiksi tiestöä, mutta toisaalta koropleettikartta olisi ollut ehkä hankalampi toteuttaa näin jakautuvasta ilmiöstä. Ruuduilla on ehkä selkeämpi kuvata määrien vaihettumista. Ruututeemakartan luettavuus kärsii mielestäni hyvin helposti ja pienillä lisäyksillä saa helposti sekavan kartan. Yksinkertaista esitystapaa vaativa ilmiö esiintyy ruututeemakartalla kuitenkin kätevästi. Esimerkiksi prosenttilukuja olisi mielekkäämpää esittää erilaisilla teemakartoilla. Yleensä ruuduilla kuvataan määriä ja numeroita, jotka koskevat asukkaita. Siksi on mielekästä esittää ruututeemakartalla absoluuttisia lukuja. Desimaaliluvut sekoittaisivat karttaa, sillä emme ajattele ihmisiä muina kuin absoluuttisina lukuina.

Korkeuskäyrät

Laadimme toisessa tehtävässä korkeuskäyrät rinnevarjostuksen avulla Pornaisen alueelle. Aineisto oli niin suurta, että korkeuskäyrien tekeminen ei ollut kovin helppoa. Itse asiassa Qgissini pyörittää operaatioita edelleen. Jotakin sain kuitenkin kartalle.

Kuva 2. Maanmittauslaitokselta ladattu maastokartta, 1:50 000.

Kuva 3. Rinnevarjostuksesta laaditut korkeuskäyrät.

Latasin Maanmittauslaitoksen sivuilta 1:50 000 maastokartan (kuva 2), jotta voin verrata tekemiäni korkeuskäyriä. Mml:n maastokartassa korkeuskäyriä on yksityiskohtaisemmin ja enemmän. Esimerkiksi Lahokalliota tai Kylä-Knuuttilaa ei kuvan 3 korkeuskäyristä erota juuri ollenkaan. Vaikka laatimiani korkeuskäyriä on vähemmän, näkyy kuvissa vastaavuutta esimerkiksi Korkeamäen seudulla. Toisaalta kartat ovat muutenkin erilaiset.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.