Seuran esittely

Luther-Agricola-Seuran tarkoituksena on tukea erityisesti reformaation ja siitä alkunsa saaneen teologisen ja kirkollisen perinnön tutkimista. Tämän erityisalueen lisäksi seura julkaisee myös muuta teologista tutkimusta.

Seuralla on varsinaisesti kaksi omaa sarjaa. Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft –sarjassa julkaistaan lähinnä saksan- ja englanninkielistä teologista tutkimusta. Sen sijaan Studia missiologica et oecumenica Fennica –sarjassa julkaistaan pääasiassa missiologian ja ekumeniikan alaan kuuluvaa kirjallisuutta.

Seura järjestää vuosittain vuosikokouksen yleensä huhtikuussa. Vuosikokouksessa muun muassa valitaan seuran johtokunnan jäsenet, käydään läpi edellisen vuoden toimintakertomus sekä päätetään budjetista ja julkaisusuunnitelmasta.

Jäsenmaksu on vuosittain 15 euroa opiskelijoilta ja muilta 30 euroa. Jäsenmaksua vastaan lähetetään vuosittain vaihtuva kirja. Lisätietoja jäseneksi liittymisestä antaa seuran sihteeri.