Seuran esittely

Luther-Agricola-Seuran tarkoituksena on tukea erityisesti reformaation ja siitä alkunsa saaneen teologisen ja kirkollisen perinnön tutkimista. Tämän erityisalueen lisäksi seura julkaisee myös muuta teologista tutkimusta.

Seuralla on varsinaisesti kaksi omaa sarjaa. Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft –sarjassa julkaistaan lähinnä saksan- ja englanninkielistä teologista tutkimusta. Sen sijaan Studia missiologica et oecumenica Fennica –sarjassa julkaistaan pääasiassa missiologian ja ekumeniikan alaan kuuluvaa kirjallisuutta.

Seura järjestää vuosittain vuosikokouksen yleensä huhtikuussa. Vuosikokouksessa muun muassa valitaan seuran johtokunnan jäsenet, käydään läpi edellisen vuoden toimintakertomus sekä päätetään budjetista ja julkaisusuunnitelmasta.

Seuran jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Jäsenellä on velvollisuus maksaa vuosikokouksen määräämä vuosittainen jäsenmaksu. Vuonna 2024 jäsenmaksu on 17 euroa opiskelijoilta ja muilta 35 euroa. Jäsenmaksua vastaan seuran jäsenet saavat johtokunnan valitseman vuosittain vaihtuvan kirjan. Jos haluat liittyä seuran jäseneksi, ilmaise aikomuksesi seuran sihteerille (agricola-soc@helsinki.fi).