Elämänvalintageneraattori innosti ja ihmetytti Viikissä

Antto Orasmaa, Anni Korhonen ja tutkimusavustaja Ola Laaksonen lähtivät testaamaan elämänvalintageneraattoria kentälle, Viikin normaalilyseon opiskelijoiden pariin.

Antto Orasmaa pääsi haastattelemaan vanhan lukionsa opiskelijoita.

Master Class -osallistuja Antto Orasmaa pääsi haastattelemaan vanhan lukionsa opiskelijoita.

Sanoista tekoihin, teoista mahdollisesti taas takaisin sanoihin ja niin edespäin.

Elämänvalintageneraattori sai perusteellista joukkoistamisapua Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulusta, kun toisen vuosikurssin lukiolaiset pääsivät testaamaan generaattoria käytännössä.

Oppilaiden kanssa tarkasteltiin lyhyesti myös syntynyttä suuntaa-antavaa grafiikkaa sekä keskusteltiin muun muassa testin luonteesta ja soveltuvista jakelukanavista.

Emmi Halmesvirta, 19, mietti tulevaisuuden valintojaan.

Emmi Halmesvirta, 19, pohdiskelee tulevaisuutta. Ulkomaille olisi päästävä, opiskelemaan tai töihin.

Testin aikana kolmen hengen delegaatiomme kirjasi tarkasti niin oppilaiden reaktioita kuin huomioitakin. Keskustelut nauhoitettiin testattavien luvalla. Näin varmistuttiin, ettei mitään arvokasta ja ainutlaatuista vain jäisi huomaamatta.

 

Anna Applebye, 18, pohdiskeli valtiotieteiden ja kauppakorkean välillä.

Anna Applebye, 18, miettii vielä valtiotieteiden opiskelun ja kauppakorkeakoulun välillä.

Suoritetut testit ja käydyt keskustelut antoivat jo sellaisenaan vauhtia koko tiimillemme. Testiryhmän valikoituminen 17-19-vuotiaisiin nuoriin takasi, että pöydän toisessa päässä oltiin jatkuvasti terveen kriittisiä, uteliaita ja keskustelevia. Selvää on, että ainakin nämä nuoret ovat tiedostaneet taloudellisen vastuunkannon merkityksen jo varhaisella iällä, vaikka opinto- ja asuntolainat ovat vielä kaukaista tulevaisuutta.

Toisaalta nuoret ajattelivat kiitettävästi myös muita ikätovereitaan ja antoivat arvokkaita huomioita: kuinka välittää tietoa myös sellaisille, joille tulevaisuuden ja tämän hetken taloudellinen hyvinvointi on se vähiten kiinnostava teema?

 

Anni Korhonen selittää generaattorin toimintaa lukiolainen Joona Soratielle, 17.

Lähi-Tapiolan Anni Korhonen esittelee generaattoria lukiolainen Joona Soratielle, 17.

Kokonaisuudessaan elämänvalintageneraattori herätti joitakin kysymyksiä ja hiukan ihmetystäkin, mutta kiehtoi kaikkia testattavia taloudellisen hyvinvoinnin ja valintojen konkretisoijana. Iso ajatus siis toimii.

Tästä eteenpäin tiimimme pureutuu testattujen parametrien selkeään visualisointiin ja tulevaisuuden hyvinvointialustamme parhaaseen muotoon. Kaksi viikkoa aikaa loppupitchiin, oikealla suunnalla mennään!

Teksti: Antto Orasmaa. Kuvat: Alma Snellman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *