Mikä on Master Class?

Mistä hyvinvointi syntyy huomenna? Miten voimme lisätä ihmisten kokemaa turvallisuutta kotona ja kadulla? Miten teemme asioita kustannustehokkaammin ja estämme eriarvoisuuden kasvua? Ja miten varmistamme että kaikki pärjäävät? Entä millaisia ratkaisuja voimme löytää kun keräämme tuoreet voimat saman pöydän ääreen?

Master Class käsittelee hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta vastuullisuuden ja jaetun arvon -teemojen näkökulmista. Master Class tarjoaa osallistujille ainutlaatuisen oppimiskokemuksen, tuoreita sisältöjä ja näköaloja siihen, mitä suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle kuuluu juuri nyt sekä verkostoitumismahdollisuuksia erilaisten yhteiskunnallisten toimijoiden ja yliopistoyhteisön kanssa.

Challenge. Think&Do. Solve. Experiment. Share.

Kaikkea ei opi luentosalissa – Master Class on erilaisista elementeistä rakennettu uniikki oppimisprosessi, joka altistaa osallistujansa niin toisillensa kuin ympäröivälle yhteiskunnallekin. Me lupaamme, että prosessiin aktiivisesti osallistunut master classilainen:

  • Ymmärtää suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden haasteet ja palvelujen järjestämisen problematiikkaa
  • Ymmärtää mistä shared value (jaettu arvo) –ajattelussa on kysymys
  • Omaksuu yhteisöllisen, prosessimuotoisen, challenge-pohjaisen työskentelytavan
  • Pystyy muotoilemaan konkreettisia ratkaisuehdotuksia esitettyihin haasteisiin
  • Pääsee osaksi verkostoja, joissa voi jatkossa syntyä uudenlaista toimintaa

Master Class on järjestetty kaksi kertaa vuosina 2013 ja 2014. Ohjelma on rakennettu yhteisten tapaamisten ja työpaja- ja ryhmätyöskentelyn ympärille. Jatkamme kohti kolmatta master classia samalla innostavalla ja hyväksi havaitulla mallilla. Arvioimme on, että ohjelman työmäärä asettuu noin 40-60 tuntiin.

Hyvä yhteiskunta Master class -aikataulu 2015-2016

CHALLENGE

SYYSKUU
Ma 21.9.2015.
Haku päättyy

LOKAKUU
Ma 5.10. klo 16–20
Master classin avaustilaisuus, Minervatori, Helsingin yliopisto

To 22.10 klo 16–18 / 18.15-19.30
Avoin seminaari + roundtable-keskustelut, Suuri juhlasali, Helsingin yliopisto

THINK & DO

MARRASKUU
Työskentelyä teeman tietopohjan parissa

To-pe 19-20.11.
Kahden päivän intensiivinen boot camp –työskentelyjakso Demos Helsingin kanssa

JOULUKUU
Ryhmätyötyöskentelyä ja mentoritapaamisia

SOLVE

TAMMIKUU
20.1.2016
Työpaja LähiTapiolan pääkonttorilla Espoossa Demos Helsingin kanssa

Ryhmätyötyöskentelyä ja mentoritapaamisia

EXPERIMENT & SHARE

HELMIKUU
17.2.
Master class pitch night – toteutettavat kokeilut valitaan

Helmikuussa alkavat kokeilut LähiTapiolan kanssa.

MAALISKUU

Kokeilujen toteutusta, ryhmätyöskentelyä ja mentorisparrausta

HUHTIKUU
6.4.
Final pitch ja parhaiden ratkaisuehdotuksten valinta

* Muutokset ovat mahdollisia *

Prosessin hidasta hahmottamista…