Mentorit

Master Classia luotsaavat asiantuntijamentorit yhteiskunnan eri aloilta. He ovat osallistuneet ohjelman sisältöjen suunnitteluun ja ovat osallistujien tukena koko ohjelman ajan. Mentorit ovat testausalustamme: he sanovat suoraan, jos joku toinen on jo keksinyt villin ideasi, ja osaavat kertoa, mitä sinun ajatuksesi tarvitsee jalostuakseen.

Vuoden 2015-2016 ohjelman mentoreiksi ovat lupautuneet Svenska social- och kommunalhögskolanin rehtori Mirjam Kalland, Toimivan kaupungin kaupunkimuotoilija Mikko Kutvonen, kansanedustaja Sanna Lauslahti, YTHS:n toimitusjohtaja Katariina Poskiparta, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Minna Ruckenstein sekä LähiTapiolan myyntijohtaja Ville Eskola, kehityspäällikkö Kalle Kuusisto, myyntipäällikkö Oona Paasolainen, senior claims manager Ville Partanen ja palvelujohtaja Mari Järvinen, jotka tuovat ohjelmaan vahvaa liiketoimintaosaamista. Lue heistä enemmän:

MirjamKallandMirjam Kalland, Svenska social- och kommunalhögskolanin rehtori

Johdan yhteiskuntatieteellistä yksikköä, ja olen myös Helsingin yliopiston sosiaalityön ja perhetutkimuksen dosentti. Kiinnostuin mentoriohjelmasta, koska elämme yhteiskunnallista murrosaikaa, jossa tarvitaan luovia vastauksia uusin kysymyksiin. Master Class ohjelman puitteissa luodaan mahdollisuuksia tavata mielenkiintoisia ihmisiä eri ympäristöistä, ja sitä kautta myös mahdollisuuksia uusiin oivalluksiin.

Ville_eskolaVille Eskola, myyntijohtaja, LähiTapiola

Vastaan Henkivakuutusyhtiön myynnistä moninaisissa jakelukanavissa erilaisille asiakasryhmille ympäri Suomen. Työtehtävissäni viimeisen kymmenen vuoden aikana olen tehnyt asiakaspalvelua, kouluttamista, tuote-, myyntimalli- ja prosessikehitystä. Olen ollut koko ajan kiinnostunut pohtimaan erilaisia tapoja, joilla asiakkaiden henkilöriskit saadaan turvattu nykyistä paremmin ja kokonaisvaltaisemmin. Olen koulutukseltani Kauppatieteiden maisteri. Mentoroinnilta odotan ennen kaikkea uusien näkemysten ja ajatusten kuulemista ja jakamista.

#henkilöturva #ihmisten vakuuttaminen #pärjääminen #rahojen riittäminen kriisitilanteissa #varautuminen

jarvinen_mari_2015Mari Järvinen, palvelujohtaja, LähiTapiola

Vastaan LähiTapiola-ryhmän osaamisen kehittämisestä strategian pohjalta, huomioiden koko yhtiöryhmän osaamisen kehittämisen tarpeet, eri osa-alueilla sekä asiakasryhmissä. Lähdin mukaan MasterClassiin, koska haluan olla tukemassa nuorten ja tulevaisuuden kykyjen oppimista. Haluan mahdollistaa ihmisten kehittymistä ja uusien ajatuksien löytämistä. Innostun ryhmissä, joissa voi nostaa uusia ajatuksia ja keskustella ratkaisuista. Uskon että omalla kokemuksella voin rohkaista nuoria kokeilemaan ja viemään ideoitaan käytäntöön.

Kalle_KuusistoKalle Kuusisto, kehityspäällikkö, LähiTapiola

Olen matemaatikko ja vastaan LähiTapiolassa uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden kehittämisestä erityisesti vahinkovakuutukseen liittyvissä tuotteissa. Muuttuvassa maailmassa nykyiset mallit eivät enää toimi. Tarvitaan muutoksia ja päättäjiltä rohkeutta tehdä valintoja. Erityisesti minua kiinnostaa työn tekeminen ja työn muuttuminen. Töihin pääseminen on Suomessa vaikeaa, ja työllisyysasteen nostaminen Suomen tulevaisuudelle keskeisin kysymys. Työntekijän turvan ja työnantajan riskin välinen tasapaino pitäisi määritellä uudelleen. Minua kiinnostavat myös terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuden kysymykset. Uuden teknologian avulla voidaan nyt toteuttaa ideoita, jotka on keksitty jo aikaisemmin. Kiinnostava trendi on myös omistamisen muuttuminen: kun asioita omistetaan yhdessä, jaetaan ja lainataan, tarvitaan myös uusia liiketoimintaratkaisuja.

#innovaatiot #kehittäminen #vahinkovakuuttaminen

MikkoK-10Mikko Kutvonen, kaupunkimuotoilija, Toimiva kaupunki

Olen muotoilustrategi ja kaupunkimuotoilija. Työssäni vastaan asiakasajattelun, kokeilevan kehittämisen sekä avoimen osallistamisen kytkemiseen kaupunkien innovaatiotoiminnan ja kilpailukyvykkyyksien kehittämiseen. Olen Aalto yliopiston alumni ja valmistunut kansavälisen muotoilujohtamisen IDBM –maisteriohjelmasta. Koen mentoroinnin virkistävänä ja erilaisten ajatteluketjujen yhdistely kehittää myös omaa asiantuntijuuttani. Näen myös mentoroinnissa mahdollisuuden jakaa parhaita käytäntöjäni etenkin asiantuntija rajoja ylittävien kehittämispyrkimysten osalta. Uskon myös, että uusin yllättävin mahdollisuuksiin tulee tarttua. Koskaan ei pidä poissulkea asioiden pitkäaikaisia heijastevaikutuksia.

#kokeilukulttuuri #osallistaminen #asiakasajattelu #muotoilu #innovaatio

Sanna_LSanna Lauslahti, kansanedustaja

Olen kolmannen kauden Kokoomusta edustava kansanedustaja. Olen väitellyt hallintotieteissä ja maisteripaperit sain kauppatieteistä. Olen tehnyt pitkähkön työuran yrityselämässä ja kirjoittanut johdon laskentatoimen kirjoja. Mentorointi on tärkeä tapa oppia puolin ja toisin. Toivon, että voin auttaa mentoroitavia antamalla kokemukseni ja osaamiseni mentoroitavan käyttöön. Toisaalta työssäni kansanedustajana tarvitsen uusia tuoreita näkemyksiä, ja tämä on yksi tapa saada niitä.

#koulutusasiat #sosiaali- ja terveydenhuolto #talous

oonaOona Paasolainen, myyntipäällikkö, LähiTapiola Pääkaupunkiseutu

Johdan työssäni asiakkaiden hyvinvointia ja toimeentuloa turvaavien vakuutusratkaisuiden myynti- ja asiakaspalveluprosesseja. Olen toiminut finanssialalla 10 vuotta ja tänä aikana vakuuttaminen ja sijoittaminen, sekä niiden linkittyminen yhteiskuntaamme ovat tulleet tutuksi.

Hyvinvointiyhteiskuntamme elää murroksessa, ja siksi sen tulevaisuuteen liittyvät asiat kiinnostavat minua kasvavassa määrin. Koen, että meidän täytyy yhdessä löytää uusia, innovatiivisia ratkaisuita, ja rohkeita kokeiluita, tulevaisuutemme turvaamiseksi.

Olen osallistunut MasterClassiin kahtena perättäisenä vuonna ja kokenut ohjelman kehittäneen merkittävästi omaa ymmärrystäni ja ennen kaikkea ajattelumallejani yhteiskunnallisten asioiden suhteen. Erityisesti ohjelman poikkitieteellisyys on tuonut terveellistä monipuolisuutta katsantakulmiin. Mentoroinnin näen ennen kaikkea hienona mahdollisuutena jakaa omia kokemuksiani, mutta myös saada edelleen uusia ajatuksia ja olla mukana työstämässä yhteistä tulevaisuuttamme. Olen tottunut työni puolesta neuvottelemaan, myymään ja muotoilemaan palveluita asiakaslähtöisesti, ja toivon että myös tästä osaamisesta on apua ohjelmaan osallistuville.

#myynti ja markkinointi #työelämä ja yrittäjyys #masterclass alumni

Ville PartanenVille Partanen, Senior Claims Manager, LähiTapiola

Kansainvälisenä ihmisenä itseään pitävänä pyrin tarkastelemaan suomalaista yhteiskuntaa muillakin kuin sinivalkoisilla laseilla. Ulkomailla työskentely ja eläminen ovat tuoneet lisäperspektiiviä ajatusmaailmaan. Olen koulutukseltani juristi, työssäni pyrkimyksenäni on löytää sekä asiakkaitamme että liiketoimintaamme hyödyttäviä ratkaisuja. Haluan jakaa omia kokemuksiani mentoroinnissa. Odotan myös innolla kiinnostavia keskusteluja motivoituneiden opiskelijoiden kanssa. Uskon ymmärrykseni yhteiskunnan monimuotoisista haasteista kasvavan sekä löytäväni tuoreita ideoita myös omaan työhöni.

#kansainvälisyys #omaisuusvakuuttaminen #vahingot

poskiparta1Katariina Poskiparta, toimitusjohtaja, YTHS

Master Class on kiinnostava tilaisuus oppia uutta ja vaihtaa näkemyksiä uusien ihmisten kanssa. Terveydenhuolto on suuressa mullistuksessa ja on kiva päästä keskustelemaan siitä mikä oikein on hyvinvointia. Oma tulokulmani asiaan on terveyspalveluiden tuottajan näkökulma.

#johtaminen #strateginen suunnittelu #terveydenhoitopalveluiden kehittäminen

 

 

Minna RuckensteinMinna Ruckenstein, tutkija, Kuluttujatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

Olen koulutukseltani antropologi ja vedän teknologian tutkimukseen ja digitaalisiin menetelmiin liittyviä hankkeita. Kulttuurin ja talouden muutos ja aktiivinen muuttaminen ovat työkenttääni. Hyvä yhteiskunta on arvokas tavoite: siksi olen mukana mentorina. Erilaisten osaamisten yhdistäminen ja ideoiden jalostaminen toteuttamiskelpoisiksi on työlästä, mutta myös äärimmäisen palkitsevaa.

#teknoantropologia #arvonluonti #maalaisjärki #yhdessätekeminen #loppuunsaattaminen

Kiitos myös edellisinä vuosina mukana olleille mentoreille! Keväällä 2014 mukana olivat seuraavat mentorit:

liisa_pieniLiisa Björklund, kehitysjohtaja TT, Helsingin Diakonissalaitos

Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointimalli on uuden edessä. Oivaltavia ratkaisuja tarvitaan voidaksemme tulevaisuudessakin olla yksi maailman parhaista ja tasa-arvoisimmista maista. Helsingin Diakonissalaitoksella on palveltu kohta jo 150 vuoden ajan yhteiskunnassa kaikkein heikoimpaan asemaan joutuneita ihmisiä. Oma ydinosaamiseni on yhteiskuntafilosofian ja sosiaalietiikan soveltaminen sekä palvelumuotoilun työkalujen käyttäminen arjen kehittämistyössä. Tavoitteenamme diakonissalaitoksella on rakentaa sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestäviä hyvinvointipalveluja. Eriarvoisuuden lisääminen on tuhlausta; meillä on varaa ja luovuutta menestyä edelleen. Master Class tarjoaa innostavan tilaisuuden etsiä kestäviä ratkaisuja yhdessä tulevaisuuden toivojen kanssa.

kujala_pieniKari Kujala, yksikönjohtaja, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

Valmistuin oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin Yliopistosta. Olen työskennellyt pankki- ja vakuutusalalla 12 vuotta. Olen ollut siinä mielessä onnekas, että työnantaja on tarjonnut kehittymismahdollisuuksia ja useita mielenkiintoisia tehtäviä. Mentoroinnin näen mahdollisuutena jakaa omia kokemuksiani, mutta myös saada tuoreita näkökulmia itseni ja liiketoiminnan kehittämiseksi.

makkonen_pieniMika Makkonen, varatoimitusjohtaja, LähiTapiola Keskinäinen Vahinkovakuutusyhtiö

Olen toiminut vakuutusalalla erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä vuodesta 1991. Olen hyvin suuren osan uraani ollut tekemisissä kansainvälisen markkinan kanssa ja asunut mm. muutaman vuoden Sveitsissä. Olen toiminut yritysten kanssa koko urani ja nykyisin vastaan mm. lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Master Class on mielenkiintoinen ikkuna tarkastella yhteiskuntaa vähän laajemmin. Odotan mielenkiinnolla uusia ajatuksia ja valaisevia keskustelu Master Classin puitteissa. Pyrin antamaan siihen omia kokemuksiani ja saamaan irti uusia ajatuksia.

martikkala_pieniMirva Martikkala, Kehitysjohtaja, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vastaan LähiTapiola-yhtiöryhmän strategisesta suunnittelusta, jossa on tärkeää toimintaympäristön, markkinan ja asiakasnäkemysten analysoiminen. Tulin mukaan MasterClassiin, koska on mielenkiintoista tulkita yhteiskuntamme tilannetta yhdessä nuorten kanssa ja pohtia erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Olen tottunut suunnittelemaan, miten asiat saadaan visiosta käytäntöön, ja toivon että tästä kokemuksesta on apua ohjelmaan osallistuville.

nieminenKalle Nieminen, avustava asiantuntija, Sitra

Olen Kalle Nieminen, opiskelija valtiotieteellisestä tiedekunnasta, avustava asiantuntija Sitrasta ja Master Class -alumni. Entistä kompleksisempi maailma haastaa hyvinvointiamme uusin tavoin. Vanhat ratkaisumallit eivät riitä ja vastuunjakoa tulee ajatella uudelleen. Master Class antaa mahdollisuuden lähestyä teemaa uudesta näkökulmasta ja uusin välinein, jossa konkreettiset ratkaisut ja kokeilut ovat keskiössä. Viime vuoden Master Class oli ainutlaatuinen ja antoisa kokemus. Uudet ihmiset, hyvät keskustelut, muilta oppiminen ja välillä pitkälle venyneet illat – näitä odotan mentorina myös tältä vuodelta!

Pakkasvirta
Professori Jussi Pakkasvirta, johtaja, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto

Jotain on tehtävä yskähtelevälle hyvinvoinnin yhteiskunnalle. Tutkimus ei ratkaise kaikkia asioita, mutta jäsennelty tieto auttaa solmukohdissa. Tarvitsemme uusia tapoja tehdä ja toimia. Sellaisia, jotka ovat aidosti tehokkaita, järkeviä ja toteutettavia. Tässä yksi hyvä puro isoon virtaan.

qvintus_pienii Veli-Matti Qvintus, johtaja, Terveys- ja hyvinvointipalvelut, LähiTapiola-ryhmä

Vastaan LähiTapiola-ryhmässä terveys- ja hyvinvointipalveluista, ja sydäntäni lähellä on hakea ratkaisuja, joilla turvaamme hyvinvointia Suomessa tulevaisuudessakin. Siksikin mentorointi Master Classissa on erittäin mielenkiintoista ja antoisaa. Olen mukana mentorina toista vuotta ja odotan, että tänäkin vuonna meillä tulee olemaan hyviä keskusteluja uudenlaisista ratkaisuista hyvinvoinnin turvaamiseksi.

torronen_pieniMaritta Törrönen, professori, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Olen sosiaalityön professori Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Olen tehnyt erityisesti arjen ja hyvinvoinnin tutkimusta liittyen lapsuuteen ja perheeseen. Ihmisten hyvinvointi ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus ovat teemoja, jotka kiinnostavat. Kiinnostuin mentorointiohjelmasta koska se on raikas avaus asiantuntijoiden yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhdessä oppimiseen.

sundstrom_pieniJari Sundström, yhtiöryhmän johtaja, LähiTapiola-ryhmä

Vastaan LähiTapiolassa Vakuutustoiminnasta. Tähän sisältyy vahinko- ja henkivakuuttaminen sekä liiketoiminnan ohjaus. Valmistumistuttuani Helsingin Yliopistosta olen toiminut finanssisektorilla. Pankkimaailma, sijoitusrahastot ja varallisuudenhoito sekä vakuuttaminen ovat tulleet vuosien mittaan tutuksi. Näillä toiminnoilla on yhteiskunnassa keskeinen rooli, joka saattaa jatkossa edelleen kasvaa.

Master Class on erittäin mielenkiintoinen tapa yhdistää Helsingin Yliopiston opiskelijoiden tuoreimmat opit ja nuoruuden näkemyksellisyys liike-elämän lainalaisuuksien ja kokemusten kanssa. Edellisen vuoden kokemusten perusteella odotan Master Classin mentorin roolissa molemminpuolista oppimisprosessia ja raikkaita avauksia yhteiskunnan tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *