Tietoa, tutkimusta ja kirjallisuutta

Tälle sivulle on koottu ongelmanratkaisuun liittyviä kirjoja, artikkeleita ja tutkimuksia. Nämä tukevat opettajaa hänen suunnitellessaan ongelmanratkaisutuokioita.

 

Ongelmanratkaisutehtäviä

Iloa ongelmanratkaisuun. (Ahtee, M., Hannula, M.S., Laine, A., Näveri, L., Pehkonen, E., Portaankorva-Koivisto, P., Wass, S. 2016)

Madonluvut. Matemaattisia seikkailuja sekoiluja. (Laajarinne, J. 2003)

Matemaattinen ongelmanratkaisu. Tehtäviä peruskoulun ja lukion matematiikan opetukseen. (Pehkonen, E., Pekama, E. & Seppälä, R. 1991)

Mieletön matikka. (Oster, G. 2002)

Sukkia ja muuta matematiikkaa. (Björklund, J., Pasanen, S., Lehto, S. & Viljanen, M. 2002)

200 ongelmaa. (Pietiläinen, K. 1994)

Toiset 200 ongelmaa. (Pietiläinen, K. 1996)

 

Muuta kirjallisuutta

Ratkaisemisen taito. Kuinka lähestyä matemaattisia ongelmia. (Pólya, G. 2014.)

Mathematical thinking and problem solving. (Schoenfeld, A. H. ed. 1994)

Thinking mathematically. (Mason, J., Burton, L. & Stacey, K. 1982)

 

Väitöskirjoja

Matemaattisen ongelmanratkaisutaidon opettaminen peruskoulussa. Ongelmanratkaisukurssin kehittäminen ja arviointi. (Leppäaho, H. 2007. Jyväskylän yliopisto.)

Deepening mathematics related affect research into social and cultural: decline, measurement and significance of students’ multi-level affect in Finland and Chile. (Tuohilampi, L. 2016. Helsingin yliopisto)

 

Graduja

”Me ollaa niin lähel mut sit ei kuitenkaan tajuu sitä” – Viidesluokkalaisten ratkaisuja avoimeen ongelmanratkaisutehtävään. (Harju, V. 2015)

”Eli ons täs nyt tarkotus keksii eri tapoja?” Tapaustutkimus luokkahuonekeskusteluista matematiikan ongelmanratkaisutunneilla. (Kankaanpää, A. 2012)

”Mikä se sun systeemis on?” Luokanopettaja ongelmanratkaisun ohjaajana. (Kojo, A. 2015, Helsingin yliopisto)

”Mitä me voidaan päätellä siitä säännöstä?” Opettaja ongelmanratkaisuprosessin reflektointivaiheen ohjaajana. (Koponen, M. 2014)

 

Artikkeleita

Tähän on koottu Suomi-Chile –tutkimusprojektissa syntyneitä avoimien ongelmien ratkaisuun liittyviä artikkeleita.

Emotions in problem solving. (Hannula, M. S. 2012.)

Opettajan toiminnan yhteys oppilaiden ongelmatehtävän ratkaisemiseen. (Laine, A., Näveri, L., Hannula, M. S., Ahtee, M. & Pehkonen, E. 2012.)

Third-graders’ problem solving performance and teachers’ actions. (Laine, A., Näveri, L., Pehkonen, E., Ahtee, M. & Hannula, M.S. 2012.)

Erilaisia tapoja johdatella ongelmanratkaisutehtävään – esimerkkinä aritmagonin ratkaiseminen alakoulun kolmannella luokalla. (Näveri, L., Ahtee, M., Laine, A., Pehkonen, E. & Hannula, M.S. 2012)

Opettajien ja oppilaiden kysymykset ongelmanratkaisutunnilla. (Laine, A., Näveri, L., Kankaanpää, A., Ahtee, M., Pehkonen, E., & Hannula, M. S. 2013)

Kaksi erilaista luokanopettajaa – kaksi erilaista matemaattisen ongelmanratkaisun ohjaajaa. (Portaankorva-Koivisto, P., Laine, A., Näveri, L., & Saló i Nevado, L. 2013.)

Ongelmanratkaisutehtävät luokanopettajan ammatillisen kehittymisen tukena. (Portaankorva-Koivisto, P., Näveri, L., Saló i Nevado, L., Pehkonen, E. & Laine A. 2013.)

Development of Finnish elementary pupils’ problem-solving skills in mathematics.  (Laine, A., Näveri, L., Ahtee, M. & Pehkonen, E. 2014.)

Opettajien kysymykset heidän ohjatessaan 3-5 luokkalaisten avoimia ongelmanratkaisutehtäviä. (Näveri, L., Ahtee, M., Laine, A., Portaankorva-Koivisto, P., Pehkonen, E. & Hannula, M.S. 2014.)

Teacher’s instruction in the reflection phase of the problem solving process. (Koponen, M. 2015.)

Kuva: R. Herrala