Tohtorikoulutettava Esko Heinonen

Esko valmistui analyysin linjalta joulukuussa 2013 sivuaineinaan fysiikka, teoreettinen fysiikka ja tilastotiede. Nykyään hän työskentelee tohtorikoulutettavana matematiikan ja tilastotieteen laitoksella.

Hyvällä opintomenestyksellä jatko-opintoihin

Esko Heinonen

Esko löysi työpaikkansa selvittämällä aktiivisesti mahdollisia jatko-opiskelupaikkoja usealta taholta, myös matematiikan ja tilastotieteen laitoksen ulkopuolelta. Lopulta paikka löytyi suhteellisen nopeasti omalta laitokseltamme. Esko kertoo, että erikoistumislinja vaikutti jatko-opintojen ohjaajan valintaan: ”Jos olisin valmistunut eri linjalta, olisin varmasti tiedustellut jatko-opintopaikkaa eri ihmisiltä.” Hänen mukaansa myös opintomenestys auttoi työnsaannissa: ”Uskon, että arvosanoillakin oli merkitystä.”

Muita jatko-opinnoista kiinnostuneita Esko kannustaa juttelemaan asiasta henkilökunnan kanssa: ”Kannattaa käydä rohkeasti keskustelemassa professoreiden ja mahdollisten ohjaajien kanssa, sillä näin voi saada helposti tietoa avoimista jatko-opiskelupaikoista.”

Tutkimusta ja opetusta

Tohtorikoulutettavan työpäivien sisältö vaihtelee: ”Toisinaan on enemmän tutkimusjuttuja kuten lukemista, laskemista tai kirjoittamista, välillä taas on opetustyötä tai saatan käydä kuuntelemassa seminaareja tai luentoja.” Työhön liittyy kaikenlaista matematiikkaa, pääasiassa analyysiä. ”Tuntuu, että työtehtävät alkoivat sujua melko hitaasti, sillä tutkimusta varten on täytynyt opetella paljon lisää”, Esko kertoo.

Opinnot matematiikan ja tilastotieteen laitoksella ovat Eskon mielestä vastanneet hänen nykyisen työnsä tarpeita. ”Pidin jonkin verran laskuharjoituksia opintojen aikana ja ne kyllä toivat hyvää kokemusta tätäkin työtä varten. Lisäksi sain gradua tehdessäni harjoittelijan palkkaa laitokselta”, Esko muistelee. Hänen mukaansa muista opiskelun aikaisista töistä kuten erilaisista kesätöistä ei ole ollut hyötyä hänen nykyisessä työssään tohtorikoulutettavana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *