Opettaja Miika Suvanto

Miika valmistui matematiikan aineenopettajaksi keväällä 2015 sivuaineinaan kemia ja opettajan pedagogiset opinnot. Nykyään hän työskentelee Espoossa Viherlaakson koulussa matematiikan, fysiikan ja kemian opettajana.

Opettajan pätevyydellä nopeasti töihin

MiikaSuvanto

Miika sai työpaikan jo kaksi viikkoa ennen valmistumistaan, kun kaveri Wiipurilaisesta osakunnasta kertoi avoimesta pitkästä sijaisuudesta. Opettajan pätevyydestä oli hyötyä työllistymisen kannalta, sen sijaan arvosanoilla ei Miikan mukaan ollut merkitystä.

Matematiikan opettajaksi aikovia Miika neuvoo tekemään sijaisuuksia, joita löytää hyvin matrix-opet-sähköpostilistan kautta. Toiseksi opetettavaksi aineeksi hän suosittelee fysiikkaa tai kemiaa. Jos hän voisi itse valita sivuaineensa uudelleen, valitsisi hän fysiikan kemian sijaan.

Sijaisuuksista arvokasta kokemusta

Miika kertoo, että opettajalinjan valinta nopeutti opintoja, minkä ansiosta työmarkkinoille pääsi aikaisemmin. Yläkoulun opettajan työssä tarvittavaan matemaattiseen tietoon perehdyttiin Miikan mielestä jo lukiossa. Opinnoistaan hän koki antoisina erityisesti Matematiikan opetuslaboratorion sekä Opettajalinjan peruskurssin.

Opintojen ohella Miika teki eripituisia opettajan sijaisuuksia. Niiden kautta hän sai sellaista arvokasta käytännön kokemusta opettamisesta, jota edes opettajan pedagogiset opinnot eivät hänen mielestään pystyneet tarjoamaan.

Opettamista ja tuntien suunnittelua

Tavallista työpäiväänsä Miika kuvailee seuraavasti: ”Menen aamulla töihin, opetan matematiikkaa ja olen vapaa suunnittelemaan tunteja tai laiskottelemaan viimeistään neljältä, joskus jo heti puolen päivän jälkeen. Ylitöitä on, jos suunnittelee tunteja vielä neljän jälkeen.” Työssään Miika tarvitsee erityisesti taitoa toimia erilaisten ihmisten kanssa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *