Tietojärjestelmäasiantuntija Eeva Saari

Eeva valmistui matematiikan aineenopettajaksi keväällä 2013 sivuaineinaan tietojenkäsittelytiede, opettajan pedagogiset opinnot, mediakasvatus ja erityispedagogiikka. Nykyään hän työskentelee Helsingin yliopiston opiskelijarekisterissä tietojärjestelmäasiantuntijana.

Työpaikka löytyi opiskeluaikaisten töiden kautta

SaariEevaPienennetty

Eeva oli Helsingin yliopistolla töissä jo opintojensa aikana, ensin laitoksellamme ohjaajatuutorina ja myöhemmin tiedekuntamme tuutorisihteerinä. Ennen valmistumistaan Eeva toimi vielä farmasian tiedekunnassa opintoneuvojana, josta hän valmistumisensa jälkeen siirtyi nykyisiin työtehtäviinsä yliopistomme opiskelijarekisteriin. Eeva toteaakin opiskeluaikaisista töistä olleen huomattavaa hyötyä: ”Jos en olisi ollut tiedekunnassa töissä, en varmastikaan toimisi nyt tämänhetkisissä tehtävissäni.” Eevan mukaan hänen suorittamansa sivuaineet vaikuttivat positiivisesti nykyisen työpaikan saantiin, kun taas arvosanoilla ei ollut juurikaan merkitystä.

Työpaikkaa etsiviä Eeva kannustaa aktiivisuuteen: ”Itseä kiinnostavia paikkoja kannattaa rohkeasti hakea. Lisäksi saman työnantajan tarjoamat, ei julkisessa haussa olevat paikat tarjoavat usein mielenkiintoisia mahdollisuuksia sitten kun on jo töissä.”

Opettajalinjalta eväitä monenlaisiin töihin

Erikoistumislinjan valinta ei lopulta vaikuttanut Eevan työllistymiseen. Opettajalinjalta saaduille valmiuksille on käyttöä muissakin tehtävissä. ”Käytännössä en toimi erikoistumislinjaani vastaavissa työtehtävissä, mutta ei pedagogisten opintojen suorittamisessa tässä työssä haittaakaan ole”, Eeva kertoo.

Sivuaineen valinta riippuu Eevan mukaan hyvin paljon siitä, mitä haluaa tehdä. ”Omassa työssäni tietojenkäsittelytieteen sivuaineopinnoista on ollut suurta hyötyä”, hän toteaa. Jos Eeva voisi tehdä opinnoissaan jotain toisin, hän ajoittaisi matematiikan opintonsa pidemmälle ajalle. ”Nyt opinnoissani kävi vähän niin, että ensin luin matematiikan kurssit pois ja sitten ryhdyin ihmettelemään sivuainevalintaa ja muita opintoja. Mielestäni olisi ollut parempi lukea tasaisemmin erilaisia opintoja läpi tutkinnon. Suosittelen siis aloittamaan sivuaineen ajoissa!”

Loogista päättelyä ja suhteiden hahmottamista

Opiskelijarekisterissä Eeva toimii Product Ownerina hankkeessa, jossa tehdään uutta opintohallinnon tietojärjestelmää. Hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto sekä Tampereen ja Jyväskylän yliopistot. ”PO-tiimi on todella monialainen opintohallinnon osaajien muodostama ryhmä”, Eeva kuvailee. Hän on tiimin ainoa matemaatikko. Kehitystiimissä työskentelee tietojenkäsittelytieteilijöitä ja käyttöliittymäsuunnittelijoita.

Eevan työ vaatii järjestelmällisyyttä, oma-aloitteisuutta, isojen kokonaisuuksien hallintaa ja ryhmätyötaitoja. Työhön ei liity varsinaista puhdasta matematiikkaa, mutta sitäkin enemmän loogista päättelyä ja asioiden suhteiden hahmottamista.

”Tavallinen työpäiväni koostuu itsenäisestä työskentelystä ja palavereista”, Eeva kertoo. ”Itsenäisesti koordinoin erilaisia asioita ja hoidan viestintää hankkeesta yliopistolle, yhteisissä palavereissa suunnitellaan tulevaa ja ohjataan kehitystyötä.” Työpäivät ovat vaihtelevia eikä ylitöitä varsinaisesti tehdä. Välillä päivät ovat kuitenkin pidempiä ja välillä lyhyempiä.

Eeva muistelee työn lähteneen sujumaan hyvin alusta alkaen eikä kyllästymisen vaaraakaan ole ollut: ”Koen, että työtehtäviini olen päässyt nopeasti kiinni. Koko ajan oppii kuitenkin jotain uutta ja kehittyy työtehtävissä.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *