Kunniatohtorit

Philippe de Moerloose1. de Moerloose, Philippe

Professor of Internal Medicine (Angiology and haematology) Department of Internal Medicine, University of Geneva, Sveitsi

Isäntä: Prof. Riitta Lassila

Professori Philippe de Moerloose on Eurooppalaisen erityisjärjestön European Association of Haemophilia and Allied Disorders edellinen presidentti ja Geneven yliopistollisen sairaalan ylilääkäri erikoisalueellaan. Professori de Moerloose on tehnyt mittavan uran translationaalisen perustutkimuksen parissa ja on hyödyttänyt sitä monin tavoin potilastyöhön. Hän on vahvasti edistänyt hyytymishäiriöiden kansainvälistä koulutusta. Professori de Moerloose on mentoroinut maailman hemofiliajärjestön (WFH) Twinning -ohjelmassa Libanonin ja Kamerunin keskuksia. Tutkimuksen erityisalueina on ollut sekä verenvuoto- että tukostaipumuksen haastavimmat sairaudet, kuten fibrinogeenin rakenteen ja funktion häiriöt ja fosfolipidivasta-ainesyndrooma.

Professori de Moerloosen aloitteesta EAHADin 8. vuosikokous järjestettiin helmikuussa 2015 Helsingissä. Hän on tukenut harvinaisten sairauksien tutkimusta myös Suomessa, esimerkkinä dysfibrinogenemia. Hän edistää potilasjärjestöjen (EHC ja WFH) kanssa yhteistyössä koulutustoimintaa myös Baltian maissa yhdessä HYKSin Hyytymishäiriöyksikön kanssa vuonna 2016.


Michel_Eichelbaum_Portrait2. Eichelbaum, Michel

Professor Emeritus of Clinical Pharmacology
Dr. Margarete Fischer-Bosch-Institute of Clinical Pharmacology ja University of Tübingen, Saksa

Isännät: Prof. Mikko Niemi, Prof. Janne Backman ja Prof. Emer. Pertti Neuvonen

Professori Michel Eichelbaum on farmakogenetiikan alan uranuurtajia ja yksi alan siteeratuimmista tutkijoista maailmassa. Hänen tutkimuksensa ovat kohdistuneet pääsiassa lääkemetabolian entsyymien ja transporttereiden farmakogenetiikkaan, lääkeaineiden metabolian ja vaikutuksen stereoselektiivisyyteen, stabiilien isotooppien kliinis-farmakologiseen käyttöön ja lääkeaineiden metaboliaan ja kuljetukseen suolistossa. Hänen pioneerihavaintojaan on mm. lääkkeitä metaboloivan CYP2D6-entsyymin perinnöllisen vaihtelun löytäminen.

Professori Eichelbaum on ansioitunut myös tutkijankoulutuksessa. Useat suomalaiset lääkärit ovat saaneet postdoktoraalikoulutuksensa Dr Margarete Fischer-Bosch-Institute of Clinical Pharmacologyssä, jota professori Eichelbaum johti vuodesta 1985 eläkkeelle jäämiseensä, vuoden 2006 loppuun asti. Koulutuksen laatua kuvastaa, että heistä moni toimii Suomessa professoreina tai dosentteina.


Deborah Greenspan3. Greenspan, Deborah

Professor, Chair, Orofacial Sciences
UCSF, School of Dentistry, USA

Isännät: Prof. Jukka H. Meurman ja Dos. Hanna Thorén

Professori Deborah Greenspan on maailman johtavia suun infektiosairauksien tutkijoita. Hän on University of California in San Franciscon suulääketieteen emerita professori, jonka tutkimustyö edelleen jatkuu. Professori Greenspanin tutkimus on ollut uraauurtavaa erityisesti HIV/AIDS potilaiden parissa. Hän havaitsi ensimmäisenä HIV-infektion aiheuttamat limakalvomuutokset. Nämä havainnot johtivat osaltaan immuunikato-epidemian selvittämiseen sen alkuvaiheessa San Francicossa.

Greenspan on kohdistanut huomiota myös HIV-ja EBV-potilaiden suunhoitoon ja hänen ryhmänsä tutkimustulokset ovat auttaneet miljoonia potilaita eri puolilla maailmaa. Professori Greenspan on vieraillut usein myös Suomessa, jossa hänen oraalipatologian asiantuntemustaan on käytetty monissa yhteyksissä. Hänen ansionsa on palkittu lukuisilla huomionosoituksilla ja kunniatohtorin arvoilla ja hän myös on toiminut alan tutkijajärjestön (International Association for Dental Research) presidenttinä.


Sten-Olof Hansén4. Hansén, Sten-Olof
Professor Emeritus of International Business
Turku School of Economics and Business Administration, Suomi

Isäntä: Prof. Ari Harjula

Professori Sten-Olof Hansén on merkittävä yhteiskunnallinen
vaikuttaja. Hän on toiminut Turun kauppakorkeakoulun professorina. Hänellä on pitkä ura sekä lääketeollisuudessa Farmos Yhtymä Oy:n johtotehtävissä mm. toimitusjohtajana ja pääjohtajana, Turun kauppakamarin toimitusjohtajana, Kemian keskusliiton johtotehtävissä, Kemira Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Keskuskauppakamarin hallituksessa ja talouspoliittisessa valtuuskunnassa, Liikesivistysrahaston hallituksessa ja Suomen eläinlääketieteen Säätiön hallituksessa, eläinlääketieteellisen korkeakoulun neuvottelukunnan jäsenenä. Hän on ollut myös Lääketietokeskuksen hallituksessa, Lääkevaltuuskunnan puheenjohtajana ja Pohjoismaiden lääkealan numerotoimikunnan jäsenenä.

Hän on suorittanut Harvard Business Schoolissa advanced management ohjelman. Hänelle on myönnetty Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki. Hän on kirjoittanut lukuisia julkaisuja liittyen kansainväliseen liiketoimintaan, strategiseen johtamiseen ja innovaatiotoimintaan.


Ari Helenius5. Helenius, Ari

Professor of Biochemistry
Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich, Sveitsi

Isännät: Prof. Päivi Ojala, Prof. Jorma Keski-Oja

Professori Ari Helenius on kansainvälisesti erittäin arvostettu ja siteerattu solubiologian ja virologian tutkija, jonka tutkimus on keskittynyt selvittämään virusten ja solujen vuorovaikutussuhteita, solun kalvoliikennettä sekä valkuaisaineiden laskostumista. Hän on ryhmineen selvittänyt usean viruksen soluun tunkeutumismekanismit ja samalla lisännyt merkittävästi ymmärrystämme solujen biologiasta sekä niiden käyttämistä kuljetus- ja signalointireiteistä. Professori Helenius on tehnyt pitkän ja menestyksekkään uran ulkomailla, alkaen vuodesta 1975, jolloin hän Helsingin yliopistosta väiteltyään siirtyi työskentelemään vastikään perustettuun EMBL tutkimuslaitokseen Heidelbergiin Saksaan. Vuonna 1981 hän muutti USA:an, Yalen yliopistoon, jossa hän toimi solubiologian professorina ja osaston johtajana vuoteen 1997 asti, kunnes muutti Sveitsiin ETH yliopistoon, missä hän johti biokemian osastoa ja erittäin menestyksekästä tutkimusryhmää syksyyn 2014 asti.

Professori Helenius on osallistunut aktiivisesti suomalaisen tutkimuksen arviointiin ja kehittämiseen usean vuosikymmenen ajan. Tästä osoituksena on myös hänelle vuonna 2007 myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki. Professori Helenius toimi 10 vuoden ajan Helsingin yliopiston Biotekniikan Instituutin tieteellisen neuvoston puheenjohtajana ja Helsingin yliopiston hallituksen jäsenenä 2009-2013. Lisäksi hän on ollut osallistunut lukuisiin suomalaisten tutkimuslaitosten, organisaatioiden ja kansallisten huippuyksiköiden arviointiin. Professori Helenius on kouluttanut useita suomalaisia nuoria tutkijoita ja hänellä on laaja ja aktiivisesti toimiva yhteistyöverkosto Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa.


Aki Lindén6. Lindén, Aki

Toimitusjohtaja
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri Suomi

Isäntä: Dekaani, Prof. Risto Renkonen

Toimitusjohtaja Aki Lindén, LL, VTM on johtanut Suomen suurinta yliopistollista sairaalaa eli HUS:ia toukokuusta 2010 alkaen. HUS:ssa on yli 21 000 työtekijää ja 500 000 vuosittaista potilasta kaikilla lääketieteen erikoisaloilla. HUS johtamisen lisäksi Aki Lindén on toiminut vuodesta 2014 alkaen oman toimensa ohella myös HYKS-sairaanhoitoalueen johtajana.

Hänellä on vankka julkisen terveydenhuollon ja hallinnon tuntemus ja pitkä johtamiskokemus. Ennen HUS:iin tuloa hän toimi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajana vuosina 2001-2010. Vuosina 1994- 2000 hän toimi Turun ja Porin, sittemmin Länsi-Suomen lääninlääkärinä. Porin kaupungin kansanterveystyön johtava ylilääkärinä hän oli vuodet 1987 – 1994. Lindén on tehnyt merkittävän uran myös kunnallisissa luottamustehtävissä. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan puheenjohtaja hän oli vuodesta 2009 vuoteen 2013.

Toimitusjohtaja Aki Lindén on koko uransa ajanut voimakkaasti akateemisen lääketiedekeskus Helsingin asiaa hyvin tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopisto lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Opetus ja tutkimus ovat olleet hänelle tärkeitä tukemisen kohteita sillä hän on nähnyt niiden auttavat kliinisen potilashoidon kehittymistä yliopistosairaalakampuksella.


Andras Nagy_7. Nagy, Andras

Tier 1 Canada Research Chair in Stem Cells and Regeneration Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Mount Sinai Hospital/ University of Toronto, Kanada

Isännät: Prof. Hannu Sariola, Prof. Timo Otonkoski

Toronton yliopiston professori Andras Nagy on tunnettu korkeatasoisesta kehitysbiologisesta ja kantasolututkimuksestaan. Hän on kehittänyt lukuisia uusia menetelmiä geenien toiminnan tutkimiseksi hiirissä. Hän on keskeinen henkilö kansainvälisessä hankkeessa, jossa poistogeenitekniikoilla tutkitaan systemaattisesti hiiren kaikki geenit. Viime vuosina hän on omistautunut tuman uudelleen-ohjelmoinnin tutkimukseen ja julkaissut sarjan uraauurtavia tutkimuksia, joiden pohjalta lopulta voidaan kokonaisvaltaisesti ymmärtää niitä mekanismeja jotka ohjaavat solun kehitystä.

Andras Nagyn yhteydet Helsingin yliopistoon ovat pitkäaikaiset. Vuosina 2005-09 hän toimi HY:n lääketieteellisen tiedekunnan vierailevana professorina, jolloin hän piti vuosittain kantasolu- ja geenimuuntelukursseja. Hän on yhteistyökumppani useissa tiedekunnan tutkijoiden korkeatasoisissa artikkeleissa. Hän on myös ohjannut useita tiedekuntamme postdoktoraalitutkijoita. Andras Nagy on pitkäaikaisella työskentelyllään edistänyt lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusta ja merkittävästi myötävaikuttanut Helsingin yliopistossa tapahtuvan kantasolututkimuksen korkeaan tasoon.


Päivi Sillanaukee8. Sillanaukee, Päivi

Kansliapäällikkö
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Suomi

Isäntä: Prof. Taina Autti

Päivi Sillanaukee LT, terveydenhuollon erikoislääkäri, on toiminut sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä vuodesta 2012 lähtien. Vuosina 2008-2012 hän toimi STM:n sosiaali- ja terveyspalveluosaston ylijohtajana. Ennen siirtymistään sosiaali- ja terveysministeriöön hän toimi vuosina 2004-2006 Tampereen kaupungin apulaiskaupunginjohtajana.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta, ohjauksesta ja toimeenpanosta. Ministeriön ylin virkamies on kansliapäällikkö. Sosiaali- ja terveysministeriön yksi keskeisimmistä tehtävistä on turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Tämän lisäksi ministeriön tehtävänä on muun muassa edistää väestön hyvää terveyttä ja toimintakykyä, terveellistä työ- ja elinympäristöä sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote-uudistus) on yksi hallituskauden 2015-2019 tärkeimmistä rakenteellisista uudistuksista. Sote-uudistuksessa kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee on monin tavoin nostanut esiin lääketieteen koulutuksen laadun ja lääketieteellisen tutkimuksen merkityksen kansalaisten hyvinvoinnille. Hän kantaa huolta lääketieteen opetukseen ja tutkimukseen kohdennettujen resurssien riittävyydestä. Hän on omakohtaisesti edistänyt ja pyrkinyt lisääntyvään vuorovaikutukseen yliopistojen kanssa, etenkin lääketieteellisten tiedekuntien kanssa. Hän ymmärtää laadukkaan lääketieteen koulutuksen ja tutkimuksen suuren merkityksen yhteiskunnalle ja on valmis käytettävissä olevilla keinoilla edistämään näitä päämääriä.


Karl Tryggvason9. Tryggvason, Karl

Tanoto Professor in Diabetes Research
DUKE, National University of Singapore, Singapore

Isännät: Prof. Kari Alitalo, Prof. Irma Thesleff

Professori Karl Tryggvason on kansainvälisesti erittäin arvostettu biolääketieteen tutkija, jonka erityisalueena ovat kudoksia erottavat tyvikalvot. Hän on ryhmineen selvittänyt niiden keskeiset rakenteet ja geenit ja kuvannut usean tyvikalvotaudin syntymekanismin.
Professori Tryggvason teki mittavan ja merkityksekkään tutkijanuran Oulun yliopistossa ennen muuttoaan Tukholman Karoliiniseen instituuttiin 1994. Hän on Karoliinisen Instituutin Lääketieteellisen biokemian emeritusprofessori ja toimii professorina Duke-NUS Graduate Medical Schoolissa Singaporessa sekä Duke yliopistossa USAssa.

Professori Tryggvason on edistänyt ansiokkaasti suomalaista biolääketieteen tutkimusta usean vuosikymmenen ajan. Hän oli perustamassa Suomen ensimmäistä biotieteen huippututkimuksen keskusta, Biocenter Oulua (1986), joka toimi mallina vastaavanlaisille keskuksille muissa Suomen yliopistoissa. Professori Tryggvason on kouluttanut uuden sukupolven biolääketieteen tutkijoita. Hän on ohjannut 45 väitöskirjantekijää ja 18 postdoc tutkijaa, joista valtaosa suomalaisia. Professori Tryggvason on tehnyt laajaa ja edelleen jatkuvaa yhteistyötä Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa, josta tuloksena on yli 60 yhteisjulkaisua.