Promovendit

Promovendit ovat promootiossa vihittäviä (promovoitavia) tohtoreita.
Promovendien toimikunta on koottu promovendeistä. Toimikunnan tehtävänä on miekanhiojaisten ja retken järjestäminen sekä promovenditiedotus.

Promovendien toimikunta 2016:
Suvi Renkonen, puheenjohtaja
Miia Lehtinen
Laura Tapiovaara
Helka Sahi
Mikko Keränen
Tuomas Lilius