Program

Onsdag 8.6.2016
9.00-16.00 Hedersdoktorernas föredrag, Biomedicum 1, Föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors
Torsdag 9.6.2016
Kl 14.00 Övning, universitetets solennitetssal (Oblikatorisk för alla promovender!)
Kl 16.00 Rektorns mottagning (Promovender och inbjudna gäster)
Kl 19.00 Svärdslipning, Kulosaaren Casino (Promovender och deras följeslagare)
Kl 19.00 Dekanus middag, Savoy (Hedesdoktorer och inbjudna gäster)
Fredag 10.6.2016
Kl 11.30 Samling till promotionsakten, universitetets huvudbuggnad
Kl 12.00 Promotionsakt, universitetets solennitetssal
Procession
Kl 14.30 Promotionsgudstjänst, Domkyrkan
Kl 19.00 Promotionsmiddag, Fiskartorpet
Lördag 11.6.2016
Kl 13.00

Luch till promotorns ära (utflykt), Gamla observatoriet, Observatoriebacken, Kopernicusvägen 1

(Promovendernas evenemang för de inbjudna gästerna)