Promotorns hälsning

Campus Mejlans kom till år 1934 när Kvinnokliniken uppfördes på den södra delen av området. Därefter uppfördes Barnkliniken 1946. Småningom byggdes campus ut: Arbetshälsoinstitutet 1949–1950, sedan Öronkliniken 1950. 1954 ändrades Hoplaxvägens namn till Haartmansgatan. Sedan byggdes Strålkliniken 1962 och Tornsjukhuset (Hilton) 1965. Huset på Haartmansgatan 3 färdigställdes i september 1966 och institutionerna för patologi, serobakteriologi, virologi och hygien flyttade in. De medicinska institutionerna i Mejlans kallades också för de teiretiska institutionerna efter Professor Harald Teir. Fortfarande pågår koncentreringen av Medicinska fakultetens institutioner till Campus Mejlans. I dag kallas området ”Academic Medical Center” och där ingår också andra aktörer på campus. Biomedicum har förbättrat institutionernas verksamhetsmöjligheter betydligt. Tornsjukhusets 50-årsjubileum firades i fjol.

Vid promotionen våren 1966 firade man flyttningen av fakultetens teoretiska institutioner till Mejlans. Promotor var professor Martti Kaila. Vid den promotionen vigdes fyra jubeldoktorer, femton hedersdoktorer och 55 doktorer. Nu har det alltså förflutit 50 år sedan våra institutioner flyttade till campus. Det är igen dags att fira årsdagen med en akademisk promotion. Den instundande promotionen är den första då vi kan promovera äkta jubeldoktorer. Låt oss hoppas på ett stort deltagande.

År 1981 var jag promovend och professor Niilo Hallman promotor. Högtidligheterna var oförglömliga. Efter det har jag deltagit i alla promotioner som ordnats, 1990, 2000 och 2010, och varenda en har etsat sig i minnet trots att protokollet varje gång varit mycket likartat.

Fakulteten har redan utsett tio hedersdoktorer. Antalet jubeldoktorer vet vi ännu inte exakt. På Medicinska fakultetens vägnar har jag äran att inbjuda alla främjare och vänner av forskningen till promotionsfesten.

Välkommen att delta i promotionen 2016!

Ari Harjula

Promotorn, Professor i thorax- och blodkärlskirurgi