Promotionsakten

Promotionsakten och promotionsgudstjänsten

Promotionsakten är en högtidlig ceremoni, vilket avspeglar sig också i klädseln.

De kvinnliga promovenderna, följeslagarna och gästerna bär hellång, långärmad svart aftonklänning vid promotionsakten. Dräkten kan också vara en byxdräkt. Skorna och strumpbyxorna ska vara svarta. Det rekommenderas att alla damer, också följeslagare och gäster, lämnar sin handväska i garderoben som är bevakad under promotionsakten.

Manliga promovender och följeslagare bär frack. Följeslagarna kan också klä sig i ämbetsdräkt. Med fracken använder man svart väst. Manliga gäster klär sig lika som manliga följeslagare. Manliga följeslagare kan också bära mörk kostym, som ska vara svart när den ersätter frack.

Doktorer som deltar som gäster eller följeslagare i promotionen kan bära doktorshatt vid akten. Utländska doktorshattar är också tillåtna. Doktorer som har promoverats tidigare bär inte värja. Hatten bärs på vänster arm när man går in i solennitetssalen och sätts på huvudet när promotorn sätter sin hatt på huvudet. När man stiger in i kyrkan tar både damer och herrar av sig hatten och håller den i famnen under gudstjänsten. När Vårt land sjungs under promotionsakten tar både damer och herrar av sig doktorshatten.

Statliga utmärkelsetecken bärs i originalstorlek. Däremot används varken akademiska förtjänsttecken, nations- eller andra band.