Par pētnieci

Mani sauc Ildze Jakunova. Esmu Helsinku universitātes kultūras un sociālās antropoloģijas doktorantūras pētniece. Manas pētnieciskās intereses ir saistītas ar mentālo veselību un tās pārvaldību, īpaši dažādām pašpalīdzības praksēm. Mani interesē teorētiskās perspektīvas par subjektivitāti, normativitāti, pašaprūpi, pašatbildību, patību un emocijām.

Esmu ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu antropoloģijā ar izcilību un humanitāro zinātņu bakalaura grādu antropoloģijā Latvijas Universitātē. Gan mani maģistra, gan bakalaura darbi tika izstrādāti medicīnas antropoloģijā, koncentrējoties uz depresiju. Pirms studiju uzsākšanas doktorantūrā piedalījos lietišķo pētījumu projektos par izglītību, nodarbinātību un toleranci un strādāju politikas veidošanā Latvijā.

Mana interese par šo tēmu ir saistīta ar manu pieredzi, uzaugot Latvijā, saskaroties ar psihiskās veselības grūtībām savā sociālajā vidē un novērojot, kā gadu gaitā mainās attieksme un diskusijas par mentālo (ne)veselību.

Ārpus pētniecības jomas man patīk fotografēt, ceļot, doties pārgājienos un veidot ar to saistītu sociālo mediju saturu, kas pieejams manā Instagram kontā.