Meklēju pētījuma dalībniekus

    Sveiki! No 2023. gada janvāra uzsāku šī pētījuma lauka darbu jeb datu ievākšanas procesu, kura ietvaros plānoju iegūt informāciju par cilvēku psihiskās veselības pieredzēm un praksēm, diskusijām publiskajā telpā, aprūpes sistēmām un kontekstu. Galvenās pētījuma metodes ir intervijas un līdzdalīgie novērojumi. Lauka darbs ilgs līdz 2023. gada beigām, un tā īstenošanai ir nepieciešami… Continue reading Meklēju pētījuma dalībniekus