Pašaprūpe (self-care). Dažādas perspektīvas

Jautājot cilvēkiem, kā viņi rūpējas savu mentālo veselību, esmu saņēmusi atbildes, kas kritiski vērtē sabiedrībā pastāvošos priekšstatus par pašaprūpi, piemēram, saistot pašaprūpi ar “smūtiju dzeršanu” un strikti nošķirot to no savām ikdienas aktivitātēm. Tāpat cilvēki ir man norādījuši, ka viņu ikdienas dzīve ar mentālās veselības grūtībām neiekļauj rūpes, bet gan drīzāk veselības menedžēšanu vai vienkāršāk – dzīvošanu.
Cilvēku stāstījumi diezgan skaidri demonstrē, ka ir konkrēti priekšstati par to, ko nozīmē rūpēties par sevi, un ka ne visas aktivitātes, kas ir saistītas ar mentālās veselības pārvaldību, tiek sasaistītas ar rūpēm. Tā kā šis nodalījums man šķita interesants, nolēmu sagatavot informāciju par to, kā pašaprūpe tiek aplūkota dažādās teorētiskajās perspektīvās. Šī informācija ir sagatvota Instagram postā, kā arī zemāk atrodamajos attēlos.

Izmantotie avoti:

  • Foucault, Michel. 1997. “Tehchnologies of the Self.” In Ethics: Subjectivity and Truth. Vol 1 of The Essential Works of Michel Foucault, 1954-1984, edited by Paul Rabinow, 223–51. New York: New Press.
  • Giddens, Anthony. 1991. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford, Calif: Stanford University Press.
  • Gordon, Loa. 2018. “Perceptions and Experiences of Self-Care Among Students with Mental Health Struggles.” Master’s thesis, Guelph, Ontario, Canada: The University of Guelph.
  • Hooks, Bell. 1993. Sisters of the Yam: Black Women and Self-Recovery. Boston, MA: South End Press.
  • Kurki, Sannamari. 2020. “‘You Can’t Pour from an Empty Cup. Take Care of Yourself First.’ Constructing the Self in Online Self-Care Discourse.” Master’s thesis, Helsinki, Finland: University of Helsinki.
  • Nash, Jennifer C. 2013. “Practicing Love: Black Feminism, Love-Politics, and Post-Intersectionality.” Meridians 11 (2): 1–24.
  • Rose, Nikolas S. 1999. Governing the Soul: The Shaping of the Private Self. 2nd ed. London: Free association books.
  • Rosenbaum, Susanna, and Ruti Talmor. 2022. “Self‐Care.” Feminist Anthropology 3 (2): 362–72.