Pašaprūpe (self-care). Dažādas perspektīvas

Jautājot cilvēkiem, kā viņi rūpējas savu mentālo veselību, esmu saņēmusi atbildes, kas kritiski vērtē sabiedrībā pastāvošos priekšstatus par pašaprūpi, piemēram, saistot pašaprūpi ar “smūtiju dzeršanu” un strikti nošķirot to no savām ikdienas aktivitātēm. Tāpat cilvēki ir man norādījuši, ka viņu ikdienas dzīve ar mentālās veselības grūtībām neiekļauj rūpes, bet gan drīzāk veselības menedžēšanu vai vienkāršāk… Continue reading Pašaprūpe (self-care). Dažādas perspektīvas

Pētījuma pirmie seši mēneši

    Kopš uzsāku darbu janvārī, esmu ievākusi 26 intervijas ar jauniem cilvēkiem ar depresijas un trauksmes pieredzi un ekspertiem mentālās veselības jomā. Papildus tam esmu izveidojusi kontaktu ar vairākiem pētījuma dalībniekiem, ar kuriem tiekos regulāri, lai iegūtu plašāku priekšstatu par viņu ikdienas dzīvi un izmaiņām laika gaitā. Nākamā pusgada laikā plānoju organizēt vēl vismaz… Continue reading Pētījuma pirmie seši mēneši

Pētījuma attīstība janvārī

Vēlos izteikt pateicību par izrādīto atsaucību. Janvārī uz manu aicinājumu piedalīties pētījumā atsaucās vairāk kā 20 cilvēki. Augsti novērtēju izrādīto interesi par projektu. Esmu ieguvusi nozīmīgu informāciju un kontaktus tālākai pētījuma attīstībai. Šobrīd turpinu meklēt sarunu biedrus tikšanās reizēm februārī un martā. Mani īpaši interesē jaunu vīriešu pieredze ar depresijas un trauksmes izpausmēm, jo šādus pētījuma dalībniekus… Continue reading Pētījuma attīstība janvārī

Meklēju pētījuma dalībniekus

    Sveiki! No 2023. gada janvāra uzsāku šī pētījuma lauka darbu jeb datu ievākšanas procesu, kura ietvaros plānoju iegūt informāciju par cilvēku mentālās veselības pieredzēm un praksēm, diskusijām publiskajā telpā, aprūpes sistēmām un kontekstu. Galvenās pētījuma metodes ir intervijas un līdzdalīgie novērojumi. Lauka darbs ilgs līdz 2023. gada beigām, un tā īstenošanai ir nepieciešami… Continue reading Meklēju pētījuma dalībniekus