Meklēju pētījuma dalībniekus

 

 

Sveiki!

No 2023. gada janvāra uzsāku šī pētījuma lauka darbu jeb datu ievākšanas procesu, kura ietvaros plānoju iegūt informāciju par cilvēku mentālās veselības pieredzēm un praksēm, diskusijām publiskajā telpā, aprūpes sistēmām un kontekstu. Galvenās pētījuma metodes ir intervijas un līdzdalīgie novērojumi. Lauka darbs ilgs līdz 2023. gada beigām, un tā īstenošanai ir nepieciešami pētījuma dalībnieki jeb sarunu biedri.

Tātad, lai veiktu pētījumu, es meklēju cilvēkus:

  • vecumā no 18 līdz 30 gadiem;
  • kuri ir piedzīvojuši depresijas un trauksmes izpausmes pēdējā gada laikā;
  • kuri uzturas (dzīvo, strādā vai mācās) Rīgā;
  • kuri vēlas dalīties ar savu pieredzi intervijās un līdzdalīgajos novērojumos.

Ja Jums ir interese piedalīties pētniecības projektā, lūdzu, sazinieties ar mani privāti:

Ildze Jakunova

E-pasts: ildze.jakunova@helsinki.fi

Instagram: @peti.jums vai @ildzeja

Ņemiet vērā, ka:

  • Jūsu dalība šajā projektā ir konfidenciāla. Faktiskie cilvēku vārdi un vietu, organizāciju, u.tml. nosaukumi netiks izmantoti transkriptos, piezīmēs, analīzēs vai publikācijās.
  • Jūsu dalība pētījumā ir brīvprātīga. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā šī pētījuma brīdī, nenorādot iemesluun neradot negatīvas sekas.

Plašāku informāciju par pētniecības projektu skatīt sadaļā Par pētījumu. Ja ir kādi jautājumi, droši sazinies ar mani.

Noslēgumā vēlos piebilst, ka izvēlējos šādu pētījuma dalībnieku profilu, lai sašaurinātu projekta tvērumu. Citi kritēriji (dažādas vecuma grupas, atrašanās vietas, veselības grūtības u.c.) ir vienlīdz nozīmīgi, un tos apsveru aplūkot nākamajos pētījumos.

Cerot uz sadarbību,

Ildze Jakunova