Par pētījuma noslēgumu

Instagram esmu pievienojusi jaunu ierakstu par pētījuma gaitām noslēguma posmā. Ieraksts ir pieejams šeit.

Decembra beigās noslēdzās mana pētījuma lauka darba posms, kas ir nozīmīgākā daļa no mana projekta. Kopumā 2023.gada laikā iepazinos un sarunājos ar 35 pētījuma dalībniekiem, kuri ir saskārušies ar depresijas un trauksmes izpausmēm. Ar 7 no viņiem organizēju arī biežākas tikšanās. Lauka darba laikā intervēju arī 13 ekspertus/speciālistus un apmeklēju dažādus Rīgā organizētos pasākumus. Papildus, ievācu atbalsta un informatīvos materiālus, kā arī ziņu raktus par pēdējiem 5 gadiem.

Gribu pateikt lielu paldies saviem sarunu biedriem. Jūsu stāstījumi un zināšanas man ir ārkārtīgi nozīmīgi tālākajā daba tapšanas posmā. Bez jūsu laika un enerģijas ieguldījuma mans projekts nebūtu iespējams.

Lai gan aktīvais pētniecības posms ir noslēdzies, esmu apņēmusies turpināt šajā profilā publicēt informāciju/datus par mentālo veselību un tās pārvaldību, ko esmu ieguvusi sava pētījuma laikā.

Publicētajā attēlu kopā biju iekļāvusi arī šo attēlu. Tas ir mans zīmējums no kādas nodarbības, kur dalībniekiem tika lūgts uzzīmēt savas dienas emocijas. Mēģināju attēlot šo 😵‍💫 emoji. Lai gan pētījuma process man bija ļoti izaicinošs, ļoti novērtēju iegūtās zināšanas un prasmes, tostarp arī, kā pašai navigēt grūtākus un saspringtākus ikdienas posmus.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *