Pētījuma pirmie seši mēneši

 

 

Kopš uzsāku darbu janvārī, esmu ievākusi 26 intervijas ar jauniem cilvēkiem ar depresijas un trauksmes pieredzi un ekspertiem mentālās veselības jomā. Papildus tam esmu izveidojusi kontaktu ar vairākiem pētījuma dalībniekiem, ar kuriem tiekos regulāri, lai iegūtu plašāku priekšstatu par viņu ikdienas dzīvi un izmaiņām laika gaitā. Nākamā pusgada laikā plānoju organizēt vēl vismaz 15 jaunas intervijas, kā arī veikt īsas catch-up sarunas ar pārējiem interviju dalībniekiem. Tātad vēl joprojām meklēju jaunus pētījuma dalībniekus.

Pašlaik vēl neesmu izveidojusi apkopojumu par pētījuma gaitu un iegūtajiem datiem. Varu vien piebilst, ka cilvēku pieredzes ir ļoti dažādas. Rūpes par mentālo veselību lielākoties neparobežojas vien ar psihiatra, terapeita vai cita profesionālās jomas speciālista apmeklējumu, bet tas ir plašs prakšu un pieredžu kopums, kas var iekļaut gan noteikta dzīves ritma uzturēšanu un socializēšanos, gan arī citas “netradicionālākas” pieejas. Tāpat jānorāda, ka ideja par pilnīgu atveseļošanos (recovery) ir ideāls, kas neatbilst daudzu cilvēku pieredzei. Pētījuma dalībnieku mentālās veselības grūtībām ne vienmēr ir noteikts beigu termiņš. Šādu grūtību pārvaldība drīzāk ir daļa no viņu ikdienas dzīves, kas ir nozīmīga šī pētījuma perspektīva.

Instagram kontā esmu pievienojusi attēlus no pētījuma gaitas. Lai tos aplūkotu, spied šeit.