Public talks and blog texts

Lecture on school segregation, support and guidance for equality

Here you can find the presentation and references:

Lecture on School segregation, support and guidance for equality

Koulutuspoliittinen riskiretoriikka leimaa ja hämärtää

Riskilukujen raportoinnissa tulisi pyrkiä erottamaan metodologisesti käytettävät riskilaskelmat, niistä tehdyt tulkinnat sekä riskeistä tiedottaminen. Tämä edellyttää tutkimusryhmien yhteistä arviota siitä, onko esimerkiksi raportoinnissa välttämätöntä käyttää riskikäsitteitä.Blogiteksti Alusta!-mediassa: Koulutuspoliittinen riskiretoriikka leimaa ja hämärtää.

Opinto- ja uraohjauksessa on nyt muutoksen mahdollisuus

Nuoria kannustetaan opinto-ohjauksessa tekemään yksilöllisiä valintoja, jotka johtavat mahdollisimman tehokkaasti työelämään. Kaikki nuoret eivät kuitenkaan halua tai voi suunnitella polkuaan suoraviivaisesti. Koronakevään mullistusten jälkeen opinto- ja uraohjauksella olisi nyt muutoshetki. Blogiteksti Ilmiö-mediassa: Opinto- ja uraohjauksessa on nyt muutoksen mahdollisuus. 

Paljonko on paljon monikulttuurisuutta?

Lasten kouluympäristöt ovat lukuvuodesta toiseen yhä moninaisempia ja moniaineksisia. Kunnat pyrkivät tukemaan kaikkien oppimista, koulut kohtaamaan monikulttuurisuutta ja opettajat päivittämään osaamistaan. Monikulttuurisuutta pyritään ottamaan haltuun luokittelemalla ja kohdentamalla. Koulujen monikulttuurisuus kääntyy puheeksi ’maahanmuuttajien keskittymistä’, ’erityisen tuen tarpeesta’ ja erilaisista ’kipupisteistä’. Samalla maahanmuuttajuus ja vieraskielisyys konstruoidaan ongelmapuheeksi, jota korjataan kohdennettujen tukitoimien lisäksi kulttuurisella sensitiivisyydellä. Aiheesta teksti Sosiaalipoliittisen yhdistyksen blogissa: Paljonko on paljon monikulttuurisuutta?

Myyttinen maailma ja tosiasiat: Miten koulutus eriarvoistuu?

Toimittaja Jani Kaaro kirjoitti myyttisen maailman asioista kuten hyvinvointivaltiosta, johon uskottiin niin kovasti, että siitä tuli totta. Hyvinvointivaltiossa kaikista pidettiin huolta eikä kukaan pudonnut avun ulkopuolelle. Kaaro kuvsi, miten hyvinvointivaltion myyttisen maailman visiota asetetaan vastakkain uusliberalistisen esteettömän kilpailun ja liikeyrityksen kaltaisen valtion myytin kanssa. Hyvinvointivaltion ja uusliberalismin väittelyssä reaalimaailman tosiasioihin perustuvat argumentit on vaikea saada kohtaamaan, koska keskustelusta puuttuu myyttien maailman maailmannäkemykseen liittyvät argumentit. Aiheesta teksti Sosiaalipoliittisen yhdistyksen blogissa: Myyttinen maailma ja tosiasiat? Miten koulutus eriarvoistuu?