Publications

 A1 Original scientific articles

Kalalahti, M. 2023. Urban neighbourhoods and guidance counselling in basic education: a spatial justice approach. British Journal of Sociology of Education, DOI: 10.1080/01425692.2023.2238908

Wallenius, T., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2022. Poikkihallinnollisuus opinto- ja uraohjauksen hallintapuheessa. [Horizontal Governance and Governance Discourses in Career Guidance and Counselling in Finland]. Hallinnon tutkimus 41(3), 186–200. https://doi.org/10.37450/ht.108020 (Open access)

Kalalahti, M. & Varjo, J. 2022. On the pathway to an unforeseeable future: An actantial analysis of career designs of young people.  Young, 30(4), 327–343. https://doi.org/10.1177/11033088211057369 (Open access)

Varjo, J., Kalalahti, M., & Hooley, T. 2021 Actantial construction of career guidance in parliament of Finland’s education policy debates 1967–2020. Journal of Education Policy, e-pub ahead of print. https://doi.org/10.1080/02680939.2021.1971772. (Open access)

Harjula, S., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2021. Ääniä opinto- ja uraohjauksen kansallisella kentällä – ohjauksen kehittämistä koskeva argumenttien analyysi. [Voices at the national field of career guidance – An analysis of arguments on developing career guidance]. Kasvatus [The Finnish Journal of Education]. Kasvatus [The Finnish Journal of Education], 52(3), 269–281

Varjo, J. & Kalalahti, M. 2021. Kansallisesta yhdenmukaisuudesta kunnallisiin perusopetuksen järjestämisen malleihin. [From national uniformity to the municipal models for provision of basic education]. Focus Localis 49(4), 43–48.

Koivuhovi, S., Vainikainen, M-P. & Kalalahti, M. 2020. The effect of studying in selective classes on the change in pupils’ action-control beliefs during lower secondary school in Finland. Scandinavian Journal of Educational Research. Published online. https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1833246.  (Open access)

Kalalahti, M. & Varjo, J. 2020. Revisiting universalism in the Finnish education system. Research on Finnish Society. Advance access, 1–16. https://www.finnresearch.fi/RFS2020_Kalalahti_Varjo.pdf (Open access)

Varjo, J., Kalalahti, M. & Jahnukainen, M. 2020. The reasoning behind the educational trajectories of young people from Finnish and immigrant origins. Education Inquiry, 1–19 (E-pub ahead of print). https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20004508.2020.1716552 (Open access)

Kalalahti, M., Niemi, A.-M., Varjo, J. & Jahnukainen, M. 2020. Diversified transitions and educational equality? Negotiating the transitions of young people with immigrant backgrounds and/or with special educational needs. Nordic Studies in Education 40(1) 36–54. https://doi.org/10.23865/nse.v40.2127 (Open access)

Mäkelä, M-L. & Kalalahti, M. 2020. Facing uncertainty yet feeling confident: Teenage migrant girls’ agencies in upper secondary school transitions. Scandinavian Journal of Educational Research 64(1), 118­–134. https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1512519 (Open access)

Varjo, J., Kalalahti, M. & Silvonen, J. 2020. Mihin oppilaita ohjataan? – Opinto-ohjauksen rationaliteetit peruskoulun opetussuunnitelmien perusteissa [How are the pupils guided? – The rationalities of career guidance in the national core curricula]. Kasvatus & Aika [Education & Time] 14(4), 4-20.  https://doi.org/10.33350/ka.91517 (Open access)

Kalalahti, M., Jahnukainen, M., Kivirauma, J., Varjo, J. & Zacheus, T. 2020. Koulutuspolun löytämistä ja sitoutumista – toisen asteen opintojen uudelleensuuntaaminen ja maahanmuuttotaustaisuus [Immigrant and Finnish-origin youth reconsidering their upper secondary education]. Kasvatus [The Finnish Journal of Education] 51(4), 409-425.

Kalalahti, M. 2019. Inter-ethnic relations and bounding agency in educational transitions – the social space of study guidance and counselling. Intersections. East European Journal of Society and Politics 5(4), 59–78. https://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/article/view/574/272 (Open access)

Zacheus, T., Kalalahti, M., Varjo, J., Saarinen, M., Jahnukainen, M., Mäkelä, M-L. & Kivirauma, J. 2019. Discrimination, harassment and racism in Finnish secondary schools. Nordic Journal of Migration Research, 9(1), 81–98. https://doi.org/10.2478/njmr-2019-0004 (Open access)

Holmberg, L., Kalalahti, M., Varjo, J., Kivirauma, J., Mäkelä, M-L, Saarinen, M., Zacheus, T. & Jahnukainen, M. 2018. Educational trajectories of immigrant-origin youths in Finland: A mixed methods analysis. Journal of Education and Work 31(7–8), 563–578. https://doi.org/10.1080/13639080.2018.1549728 (Open access)

Varjo, J., Lundström, U. & Kalalahti, M. 2018. The governors of school markets? – Local education authorities, school choice and equity in Finland and Sweden. Research in Comparative and International Education 13(4), 481–498. https://doi.org/10.1177/1745499918807038 (Open access)

Varjo, J. & Kalalahti, M. 2018. The art of governing local education markets – municipalities and school choice in Finland. Education Inquiry 10(2), 151–165. https://doi.org/10.1080/20004508.2018.1514907 (Open access)

Koivuhovi, S., Vainikainen, M.-P., Kalalahti, M. & Niemivirta, M. 2018. Changes in children’s agency beliefs and control expectancy in classes with and without a special emphasis in Finland from grade four to grade six. Scandinavian Journal of Educational Research 63(3), 427–442. https://doi.org/10.1080/00313831.2017.1402364 (Open access)

Zacheus, T., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2017. Cultural minorities in Finnish opportunity structures. Research on Finnish Society 10(2), 132–144. http://www.finnresearch.fi/RFS2017_Zacheus_etal.pdf (Open access)

Kalalahti, M., Varjo, J. & Jahnukainen, M. 2017. Immigrant-origin youth and the indecisiveness of choice for upper secondary education in Finland. Journal of Youth Studies 20(9), 1242–1262. https://doi.org/10.1080/13676261.2017.1321108 (Open access)

Varjo, J., Kalalahti, M. & Jahnukainen, M. 2018. “Ei oikein mikään oo mun juttu” – rajoittuneita ja rajoitettuja siirtymiä peruskoulusta eteenpäin. [Not a thing is my thing – Bounded transitions from comprehensive school onwards] Nuorisotutkimus [The Finnish Journal of Youth Research] 36(4), 19–34.

Mäkelä, M.-L., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2017. Monikulttuurinen suomalainen peruskoulu? Monikulttuurisuuskasvatus opetussuunnitelmien perusteissa 1990–2010-luvuilla [Multicultural Finnish comprehensive school? Multiculturalism in national core curriculum for basic education between 1990’s and 2010’s]. Kasvatus & Aika [Education & Time] 11(4), 22–38. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/download/68763/30383/ (Open access)

Zacheus, T., Kalalahti, M., Varjo, J., Saarinen, M., Jahnukainen, M., Mäkelä, M.,-L., & Kivirauma, J. 2017. Yläkouluikäisten syrjinnän, kiusaamisen ja rasismin kokemukset [Experiences of discrimination, harassment, and racism in lower secondary school]. Terra 129(1), 3–15.

Holopainen, J., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2017. ”Mun tehtävä on tukea ja esittää kysymyksiä ja kulkea rinnalla” – Asiantuntijoiden näkemyksiä maahanmuuttajataustaisten nuorten siirtymisestä toiselle asteelle [’I´m there to support, ask questions and walk beside’ – School officials’ experiences on the transitions of children with an immigrant background to secondary education]. Kasvatus [The Finnish Journal of Education] 48(3), 203–216.

Kalalahti, M., Varjo, J., Zacheus, T., Kivirauma, J., Mäkelä, M.-L., Saarinen, M. & Jahnukainen, M. 2017. Maahanmuuttajataustaisten nuorten toisen asteen koulutusvalinnat [Transition of the youth with immigrant background to upper secondary education]. Yhteiskuntapolitiikka [Social and Public Policy] 82(1), 33–44. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201702161715 (Open access)

Varjo, J. & Kalalahti, M. 2016. Koulumarkkinoiden valjastajat – kunta ja kouluvalinnan yhteiskunnallinen hinta. [Harnessing the school markets – municipalities and the social cost of school choice], Yhteiskuntapolitiikka [Social and Public Policy] 81(6), 644–654. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201704126076 (Open access)

Varjo, J., & Kalalahti, M. 2015. The conceivable benefits of being comprehensive: Finnish local education authorities on recognising and controlling the social costs of school choice. European Educational Research Journal 14(3-4), 312–330. https://doi.org/10.1177/1474904115589036 (Open access)

Silvennoinen, H., Kalalahti, M., & Varjo, J. 2015. Why fix something that is not broken? The implementation of school choice policy and parental attitudes towards equality and uniformity of comprehensive school system in Finland. Athens Journal of Education 2(1), 37–51.

Varjo, J., Kalalahti, M., & Silvennoinen, H. 2014. Families, school choice, and democratic iterations on the right to education and freedom of education in Finnish municipalities. Journal of School Choice 8(1), 20–48.

Kalalahti, M., Silvennoinen, H. & Varjo, J. 2015. Vuorovaikutusta ja valintoja – kodin ja koulun välinen vuorovaikutus ja sen yhteydet lapsen koulumenestykseen ja kouluvalintoihin. [Parental interaction and choices – the interaction between home and school and its connections to school achievements and school choice]. Nuorisotutkimus [The Finnish Journal of Youth Research] 33(3–4), 37–58.  http://elektra.helsinki.fi/oa/0780-0886/2015/3-4/vuorovai.pdf (Open access)

Kalalahti, M., Silvennoinen, H., & Varjo, J. 2015. Kouluvalinnat kykyjen mukaan? Erot painotettuun opetukseen valikoitumisessa. [Selection by ability? – Differences in choosing the class with a special emphasis], Kasvatus [The Finnish Journal of Education] 46(1), 19–35.

Kauko, J., Varjo, J., Kalalahti, M., Sahlström, F., & Simola, H. 2012. Koulutuspolitiikan dynamiikat vertailussa. [Dynamics of comparative educational research – theoretical programme]. Kasvatus [The Finnish Journal of Education] 43(5), 488–501.

Kalalahti, M. 2012. Perhetaustan vaikutus tyttöjen ja poikien koulunkäyntiin [Family background, educational attitudes and educational attainment]. Kasvatus [The Finnish Journal of Education] 43(4), 375–390.

Kalalahti, M., & Varjo, J. 2012. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus perusopetukseen sijoittumisessa ja valikoitumisessa [Equality of opportunity and admission policies in basic education]. Kasvatus & Aika [Education & Time] 6(1), 39–55. http://elektra.helsinki.fi/oa/1797-2299/6/1/tasaarvo.pdf (Open access)

Kalalahti, M., Karvonen, S., & Rahkonen, O. 2011. Koululaisten sosiaaliset hierarkiat ja koulumyönteisyys [Social hierarchies and positive attitudes towards school with Finnish secondary school students]. Sosiologia [Sociology] 48(3), 221–237.

Varjo, J., & Kalalahti, M. 2011. Koulumarkkinoiden institutionaalisen tilan rakentuminen. [Constructing institutional space for the local school markets]. Yhdyskuntasuunnittelu [Finnish Journal of Urban Studies] 49(4), 8–25.

Kalalahti, M. 2007. Opiskeluympäristöstä koulumyönteisyyttä? [Does the learning environment contribute to a positive attitude towards school?]. Kasvatus [The Finnish Journal of Education] 38(5), 417–429.

A3 Contribution to book, in English 

Kalalahti, M., & Varjo, J. (2023). Municipal Governance of Comprehensive Education : The Emergence of Local Universalisms. In M. Thrupp, P. Seppänen, J. Kauko, & S. Kosunen (Eds.), Finland’s Famous Education System : Unvarnished Insights into Finnish Schooling (pp. 19-34). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-8241-5_2

Mäkelä, M. & Kalalahti, M. 2023. Negotiated, Given and Self-Made Paths: Immigrant Origin Girls and Post-compulsory Educational Transition in Finland. In M. Thrupp, P. Seppänen, J. Kauko, & S. Kosunen (Eds.), Finland’s Famous Education System : Unvarnished Insights into Finnish Schooling, (pp. 335-349). Springer. http://doi.org/10.1007/978-981-19-8241-5_21

Kalalahti, M. 2019. Transitions in primary education (Finland). In J. Kauko, M.T. Tatto & I. Menter (eds.) Bloomsbury Education and Childhood Studies: Articles. London: Bloomsbury Publishing.

Kalalahti, M. 2019. Access to secondary education (Finland). In J. Kauko, M.T. Tatto & I. Menter (eds.) Bloomsbury Education and Childhood Studies: Articles. London: Bloomsbury Publishing.

Varjo, J., Kalalahti, M. & Kauko, J., 2019. Overview of primary education (Finland). In J. Kauko, M.T. Tatto & I. Menter (eds.) Bloomsbury Education and Childhood Studies: Articles. London: Bloomsbury Publishing.

Ojalehto, L., Kalalahti, M., Varjo, J., Kosunen, S. 2016. Differentiation and diversification in compulsory education: a conceptual analysis. In K. Kantasalmi & G. Holm (eds.) The State, Schooling, and Identity: Diversifying Education in Europe, pp. 125–148. Singapore: Palgrave Macmillan.

Varjo, J. T., Kalalahti, M. & Lundahl, L. 2016. Recognizing and controlling the social cost of school choice. In G. Noblit, & W. Pink (eds.) Education, Equity, Economy: Crafting a New Intersection, pp. 73–94. New York, NY: Springer https://www.taylorfrancis.com/books/9780203068793

Kalalahti, M., Silvennoinen, H., Varjo, J., & Rinne, R. 2015. Education for all? Urban parental attitudes towards universalism and selectivism in the Finnish comprehensive school system. In P. Seppänen, A. Carrasco, M. Kalalahti, R. Rinne, & H. Simola (eds.) Contrasting dynamics in education politics of extremes: school choice in Chile and Finland. Comparative and International Education: A Diversity of Voices 37, pp. 205–224. Rotterdam: Sense Publishers.

Varjo, J., Kalalahti, M., & Silvennoinen, H. 2015. The middle classes, municipalities, and democratic iterations on basic educational rights in Finland. In P. Seppänen, A. Carrasco, M. Kalalahti, R. Rinne, & H. Simola (eds.) Contrasting dynamics in education politics of extremes: school choice in Chile and Finland. Comparative and International Education: A Diversity of Voices 37, pp. 159–180. Rotterdam: Sense Publishers.

Seppänen, P., Carrasco, A., Kalalahti, M., Rinne, R., Simola, H., & Raczynski, D. 2015. Contrasting dynamics in education politics of extremes: conclusions. In P. Seppänen, A. Carrasco, M. Kalalahti, R. Rinne, & H. Simola (eds.) Contrasting dynamics in education politics of extremes: school choice in Chile and Finland. Comparative and International Education: A Diversity of Voices 37, pp. 267–288. Rotterdam: Sense Publisher.

Kauko, J., Simola, H., Varjo, J. & Kalalahti, M. 2012. What Could a Dynamics Perspective Contribute to Comparative Research? In J. Kivirauma, A. Jauhiainen, P. Seppänen, & T. Kaunisto (eds.) Koulutuksen yhteiskunnallinen ymmärrys. Social Perspectives on Education. Research in Educational Sciences 59, pp. 219–233. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association.

A3 Contribution to book, in Finnish (20)

Kalalahti, M. & Varjo, J. 2021. Ohjauksen tavoitteet ja merkitykset valtiopäiväkeskustelussa vuosina 1967–1998: aktantiaalinen analyysi. In J. Varjo, J. Kauko, H. Silvennoinen (eds.). Koulutuksen politiikat. Koulutussosiologian vuosikirja 3.

Holmberg, L., Kalalahti, M., Varjo, J. & Jahnukainen, M. 2019. Kohti ”omaa juttua”: Koulutusvalinnat nuorten elämänkulussa. In M. Jahnukainen, M. Kalalahti & J. Kivirauma (eds.) Oma paikka haussa: maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus, 106–134.

Kalalahti, M., Laaksonen, L. M., Varjo, J. & Jahnukainen, M. 2019. Miten koulu sujuu? Koulutusasenteet ja tavoiteorientaatiot peruskoulusta toiselle asteelle. In M. Jahnukainen, M. Kalalahti & J. Kivirauma (eds.) Oma paikka haussa: maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus, 90–105.

Kalalahti, M., Zacheus, T., Laaksonen, L. M. & Jahnukainen, M., 2019. Toiselle asteelle ja eteenpäin: Eriytyvät toisen asteen koulutuspolut. In M. Jahnukainen, M. Kalalahti & J. Kivirauma (eds.) Oma paikka haussa: maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus, 71–89.

Niemi, A-M., Kalalahti, M., Varjo, J. & Jahnukainen, M. 2019. Neuvotteluja ja sovittelua: Kriittisiä havaintoja ohjaustyöstä. In M. Jahnukainen, M. Kalalahti & J. Kivirauma (eds.) Oma paikka haussa: maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus, 49–67.

Saarinen, M., & Kalalahti, M. 2019. Itsenäisesti vai kavereiden perässä? Vertaissuhteet ja maahanmuuttotausta koulutusvalinnoissa. In M. Jahnukainen, M. Kalalahti & J. Kivirauma (eds.) Oma paikka haussa: maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus, 200–221.

Varjo, J., Holmberg, L. & Kalalahti, M. 2019. Maata näkyvissä? Maahanmuuttotaustaisten nuorten toimintahorisontit. In M. Jahnukainen, M. Kalalahti & J. Kivirauma (eds.) Oma paikka haussa: maahanmuuttotaustaiset nuoret ja koulutus. Helsinki: Gaudeamus, 225–253.

Silvennoinen, H, Kalalahti, M. & Varjo, J. 2018. Koulutususko yhteiskunnallisena ilmiönä [Societal Belief in Education]. In H. Silvennoinen, M. Kalalahti & J. Varjo (eds.) Koulutuksen usko ja lupaus. Kasvatussosiologian vuosikirja 2. Kasvatusalan tutkimuksia 79. Helsinki: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 11–40.

Zacheus, T., Kalalahti, M., Kivirauma, J., Mäkelä, Saarinen, M., Varjo, J. & Jahnukainen, M. 2018. Maahanmuuttajataustaisten nuorten usko koulutukseen ja luottamus tulevaisuuteen Suomessa [The Belief and Trust in Education among Immigrant-origin young people]. In H. Silvennoinen, M. Kalalahti & J. Varjo (eds.) Koulutuksen usko ja lupaus. Kasvatussosiologian vuosikirja 2. Kasvatusalan tutkimuksia 79, pp. 163–208. Helsinki: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2018. Koulutuspoliittinen tasa-arvo 2000-luvun Suomessa. [Equality in Education in Finland in 2000’s]. In R. Rinne, N. Haltia, S. Lempinen & T. Kaunisto (eds.) Eriarvoistuva maailma – tasa-arvoistava koulu? Kasvatusalan tutkimuksia 78. Helsinki: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 93–120.

Kalalahti, M. & Varjo, J. 2016. Lähikoulupolut ja painotetut valinnat. In H. Silvennoinen, M. Kalalahti, & J. Varjo (eds.) Tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja [Yearbook of sociology of education]. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association, 37–67.

Varjo, J., Kalalahti, M. & Lundahl, L. 2016. Koulumarkkinat ja segregaation hallinta. In H. Silvennoinen, M. Kalalahti, & J. Varjo (eds.) Tasa-arvon muuttuvat merkitykset [Yearbook of sociology of education]. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association, 69–97.

Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2016. Globalisaatio, markkinaliberalismi ja koulutuspolitiikan muutos. In H. Silvennoinen, M. Kalalahti, & J. Varjo (eds.) Tasa-arvon muuttuvat merkitykset [Yearbook of sociology of education]. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association, 11–34.

Varjo, J., Kalalahti, M., & Seppänen, P. 2015. Kaupunkien eriytyneet institutionaaliset kouluvalintatilat. In P. Seppänen, M. Kalalahti, R. Rinne, & H. Simola (eds.) Lohkoutuva peruskoulu: Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Research in Educational Sciences 68. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association, 59–86.

Varjo, J., Kalalahti, M., & Silvennoinen, H. 2015. Kouluvalinta ja sivistyksellisiä perusoikeuksia koskeva demokraattinen iteraatio. In P. Seppänen, M. Kalalahti, R. Rinne, & H. Simola (eds.) Lohkoutuva peruskoulu: Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Research in Educational Sciences 68. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association, 123–150.

Silvennoinen, H., Rinne, R., Kosunen, S., Kalalahti, M., & Seppänen, P. 2015. Yhteiskuntaluokat ja kouluvalinta. In P. Seppänen, M. Kalalahti, R. Rinne, & H. Simola (eds.) Lohkoutuva peruskoulu: Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Research in Educational Sciences 68. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association. 326–360

Kalalahti, M., Silvennoinen, H., & Varjo, J. 2015. Luokittunut kouluvalinta ja mahdollisuuksien tasa-arvo. In P. Seppänen, M. Kalalahti, R. Rinne, & H. Simola (eds.) Lohkoutuva peruskoulu: Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Research in Educational Sciences 68. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association, 371–399.

Rinne, R., Silvennoinen, H., Kalalahti, M., & Varjo, J. 2015. Kouluvalinta keskiluokan hankkeena: Keskiluokan fraktioiden eriytyvät valinnat ja asenteet. In P. Seppänen, M. Kalalahti, R. Rinne, & H. Simola (eds.) Lohkoutuva peruskoulu: Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Research in Educational Sciences 68. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association, 400–436.

Silvennoinen, H,. Rinne, R., Kalalahti, M., & Varjo, J. 2015. Työväenluokan koulutusasenteet ja kouluvalinta. In P. Seppänen, M. Kalalahti, R. Rinne, & H. Simola (eds.) Lohkoutuva peruskoulu: Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Research in Educational Sciences 68. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association, 437–467.

Seppänen, P., Kalalahti, M., Rinne, R., & Simola, H. 2015. Suomalainen lohkoutuva peruskoulu vanhempien näkemänä. In P. Seppänen, M. Kalalahti, R. Rinne, & H. Simola (eds.) Lohkoutuva peruskoulu: Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Research in Educational Sciences 68. Jyväskylä: Finnish Educational Research Association, 511–529.

B1 Writing in scientific journals (1)

From, T., Kalalahti, M., Mietola, R., Paakkari, A., Sahlström, F., Varjo, J., & Vartiainen, H. 2014. Eriytyvä peruskoulu. Avaukset. Yhteiskuntapolitiikka, 79(5), 553–559.

B2 Contributions to book/other compilations (5)     

Kalalahti, M., Varjo, J. & Silvennoinen, H. 2018. Lupaus kilpailukyvystä koulutususkon evankeliumina. In H. Silvennoinen, M. Kalalahti & J. Varjo (Eds.) Koulutuksen usko ja lupaus. Kasvatussosiologian vuosikirja 2. Kasvatusalan tutkimuksia 79. Helsinki: Suomen Kasvatustieteellinen Seura, 371–381.

Kalalahti, M. & Varjo, J. 2018. Yhtenäisen peruskoulun hyvä kehä: Kerrokset, ulottuvuudet ja murtumat [Viscous circles within the Comprehensive School: Circles, dimensions and fractions.] In A. Jauhiainen, J. Kivirauma & H. Kinnari (Eds.) Koulutus hallinnassa. Turku: University of Turku.

Varjo, J., & Kalalahti, M. 2014. Kouluvalinta, segregaatio ja perusopetuksen järjestämisen hallinta. In J. Kulonpalo (Eds.) Työkaluja metropolialueen kehittämiseen: Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelman tuloksia vuosina 2010–2014. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 86–94.

Kalalahti, M., & Varjo, J. 2014. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus perusopetukseen sijoittumisessa ja valikoitumisessa. In T. Asunmaa, & I. Pellikka (Eds.) Samalta viivalta 8: Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2014. (Opetus 2000). Jyväskylä: PS-kustannus, 123–151.

Kalalahti, M. 2009. Opiskeluympäristöstä koulumyönteisyyttä? In M. Hillilä & Räihä, P. (eds.) Samalta viivalta 3. Kasvatusalan valintayhteistyöhankkeen (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2009. Jyväskylä: PS-kustannus, 145–171.

C1. Scientific book (monography) (1)

Simola, H., Kauko, J., Varjo, J., Kalalahti, M., & Sahström, F. 2017. Dynamics in Education Politics – Understanding and explaining the Finnish case. London: Routledge. https://www.taylorfrancis.com/books/9780203068793

C2. Scientific book (edited) (5)

Jahnukainen, M., Kalalahti, M. & Kivirauma, J. 2019. Oma paikka haussa: maahanmuuttajanuoret ja koulutus [Looking for their own place: Education and young people with immigrant background], Helsinki: Gaudeamus.

Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. 2018. Koulutuksen usko ja lupaus. Kasvatussosiologian vuosikirja vol II. [Yearbook of sociology of education], Kasvatusalan tutkimuksia 79. Helsinki: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Silvennoinen, H., Kalalahti, M. & Varjo, J. (Eds.) 2016. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Kasvatussosiologian vuosikirja Vol. I. Kasvatusalan tutkimuksia 73. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Seppänen, P., Carrasco, A., Kalalahti, M., Rinne, R. & Simola, H. (Eds.) 2015. Contrasting Dynamics in Education Politics of Extremes: School choice in Chile and Finland. Comparative and International Education: A Diversity of Voices 37. Rotterdam: Sense Publishers.

Seppänen, P., Kalalahti, M., Rinne, R. & Simola, H. (Eds.) 2015. Lohkoutuva peruskoulu: Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka. Kasvatusalan tutkimuksia 68. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

D2 Article in a professional manual or guide or professional information system (1)

Ahonen, S., Bernelius, V., Kalalahti, M., Kivinen, O., Rinne, R., & Seppänen, P. 2015. Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. [Equality and equity in education]. In N. Ouakrim-Soivio, A. Rinkinen, & T. Karjalainen (Eds.) Tulevaisuuden peruskoulu tulevaisuuden peruskoulu [Tomorrow’s comprehensive school]. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 8, 42–49. Helsinki: Ministry of Education and Culture.

D4 Published development or research report or study (1)

Zacheus, T., Kalalahti, M., Varjo, J. & Harjula, S. 2021. Yhteistyö nuorten opinto-ja uraohjauksessa [Co-operation of career guidance and counselling]. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. https://kaks.fi/wp-content/uploads/2021/05/43_yhteistyo-nuorten-opinto-ja-uraohjauksessa.pdf

Wallenius, T. J., & Kalalahti, M. 2013. Tietokirjailijan jäljillä: Suomen tietokirjailijat ry:n jäsentutkimus 2013. Helsinki: Suomen tietokirjailijat ry.

E1 Publications intended for the general public (2)

Sahlström, F., Kalalahti, M., Kauko, J., & Varjo, J. 2015. För fort från observation till konklusion om skolan. Hufvudstadsbladet, 2015 (1.5.2015).

Kalalahti, M., Kauko, J., Sahlström, F., & Varjo, J. 2015. För snabba slutsatser om finska skolan. Dagens nyheter, 2015 (24.4.2015).

E2 Popularised monograph (1)

Kalalahti, M. 2004. Asiantuntijakirjailijat. Suomen tietokirjailijat. [The professional writers. Finnish Non-fiction writers.] Helsinki: Suomen tietokirjailijat ry.

G1 Master’s thesis (2)

Kalalahti, M. 2010. Perhetaustan ja sukupuolen yhteys koulunkäyntiin [Family background, gender and school attendance]. University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences.

Kalalahti, M. 2003. Pedagogista eetosta mittaamassa. Tutkimus helsinkiläisnuorten alueellisista eroista koulutusyhteiskuntaan kiinnittymisessä. [Indicators of pedagogical ethos. Research on regional differences in educational attachment of youth in Helsinki]. University of Helsinki, Faculty of Social Policy.

G5 Doctoral Thesis (Article) (1)

Kalalahti, M. 2014. Muuttuvat koulutusmahdollisuudet: Nuorten sosiaaliset hierarkiat ja koulumenestys [Changes in equality of educational opportunity – social hierarchies and school achievement of the young.] Faculty of Social Sciences, publications 14. Helsinki: University of Helsinki.