Lähteet

Painetut lähteet:

 • Anttila, Marja. 2000. Nimikoiminen – merkkausliinasta nykypäivään. Kirjassa Vanhassa vara parempi. Toim. Rainer Palmunen. Oy Valitut Palat – Reader’s Digest Ab. ss. 94 – 95.
 • Dahl, Hjördis. 1987. Högsäng och klädbod. Ur svenskbygdernas textilhistoria. Folklivsstudier XVIII. Svenska litteratursällskapet i Finland nr 544. Helsingfors.
 • Emännän tietokirja. 1958. Toim. Maija Suova. 4. p. Porvoo:WSOY
 • Hausmann, Aino. 1963. (1956). Kapiokirstu. Kodin neuvokki 4. 3. p. Helsinki.
 • Kurimo, Ville. 1955. Vaatetusalan ainesoppi. 3. p. Ammattienedistämislaitoksen oppikirjoja N:o 19. Helsinki: Otava.
 • Lehto, Marja-Liisa. 1981. Koti Kristianinkadulla. Tavallisen kodin tavarat 1700-luvun ja 1800-luvun alkupuolen Helsingissä. Teoksessa: Narinkka. Helsinki 1810 – 1860. Helsingin kaupunginmuseo.
 • Ranta, Sirkka-Liisa. 2003. Peitteet, seinävaatteet ja kodikkuuden aatteet. Teoksessa: Tiltun kapiot. Iittiläinen kansaperinne.Toim. Sanna Kaisa Spoof. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.
 • Rauhala, Anna. 2003. Kotien liinavaatteet. Teoksessa: Tiltun kapiot. Iittiläinen kansaperinne.Toim. Sanna Kaisa Spoof. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.
 • Salaperäinen sänky. 1998. Pohjalaisten kerrossänkyjen tekstiiliaarteet. Toim. Pirkko Toivanen. Helsinki: Oy Edita Ab.
 • Spoof, Sanna Kaisa. 2003. Iitti alueellisen kansankulttuurin tutkimuskenttänä. Teoksessa: Tiltun kapiot. Iittiläinen kansaperinne.Toim. Sanna Kaisa Spoof. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.
 • Vanhojen esineiden hoito.1996. Toim. Leena Tomanterä & Liisa Erä-Esko. Museovirasto. Helsinki.
 • Virrankoski, Pentti. 1994. Käsitöistä leivän lisää. Suomen ansiokotiteollisuus 1865 – 1944. Suomen Historiallinen Seura. Historiallisia tutkimuksia 186. Helsinki.

Painamattomat lähteet:

 • Sandström, Hanna.1995. Nimikointeja naisten aluspaidoissa 1880 – 1920. Helsingin yliopisto. Käsityönopettajan koulutuslinja. Proseminaarityö, 5 ov.
 • Suni, Anni. 1989. Kodin arvotekstiilien hoito, säilytys ja esillepano. Fredrika Wetterhoffin Kotiteollisuusopettajaopisto. Julkaisuja 6/1989.