Tilaryhmä vierailulla Myllypurossa!

Projektin taustoihin ja alueen asukastoimintaan tutustuaksemme ryhmämme jäseniä vieraili Myllypuro-seuran perinteisessä asukasillassa 23. marraskuuta.

Tilaisuudessa oli puhumassa myös Helsingin yliopiston Euroopan historian professori, kirjailija ja kaupunginvalutuutettu Laura Kolbe. Tapahtumassa käsiteltiin laajasti Myllypuron 50-vuotista historiaa, suunnittelua ja asukkaiden unelmia tulevaisuuden Myllypurosta.

12355077_1109991552345312_584224843_n

Myllypuro-seurasta käy ilmi, että aktiivisia Myyllypurolaisia löytyy ja heitä alueen kehittäminen kiinnostaa. Seuran ilmoitustaululla kerrotaan aktiivisesti yhteisöllisestä toiminnasta kuten Myllypuron luomuruokapiiri, Myllypuron marttayhdistyksen lukupiiri sekä Myllypuron kaupunkiviljelmät. Uudelle kampukselle onkin tulossa tiloja myös alueen asukkaille ja asukkaat ovat saaneet tilojen suunnittelussa olla mukana.

Myllypuron marttayhdistyksen lukupiiriin osallistuvat asukkaat tulevat varmasti hyötymään esimerkiksi kampusalueelle tulevasta kaikille avoimesta kirjastosta.

12348650_1109991835678617_1605806493_n

Myllypuro-seuran näkymyksiä kartoitettuamme on hyvä lähteä eteenpäin pohtimaan miten Myllypuron alueen kaikki toimijat saadaan aktiivisesti mukaan kampuksen kehittämiseen ja toimintaan.

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *