Publications

Also see my Academia.edu profile, ResearchGate profile and the University of Helsinki repository.

JOURNAL ARTICLES & BOOK CHAPTERS

Ojala, M. & L. Ripatti-Torniainen (2023). Where is the public of ‘networked publics’? A critical analysis of the theoretical limitations of online publics research. European Journal of Communication (online first). https://doi.org/10.1177/02673231231210207

Ojala, M. & J. Matikainen (2022). Heikentynyttä vai eriytynyttä? Suomalaisten luottamus uutismediaan. Media & viestintä 45(1), 44-67.

Ojala, M. (2021). The role of networked publics in immigration debates. In: Research Handbook on International Migration and Digital Technology (edited by Marie McAuliffe), pp. 330–343. Cheltenham: Edward Elgar. https://doi.org/10.4337/9781839100611.00035      (manuscript)

Ojala, M. (2021). Is the age of impartial journalism over? The neutrality principle and audience (dis)trust in mainstream news. Journalism Studies, 22 (15), 2042-2060. https://doi.org/10.1080/1461670X.2021.1942150

Horowitz, M., M. Ojala, J. Matikainen, & J. Jääsaari (2021). The multidimensionality of trust: Assessing Finnish audiences’ views on the trustworthiness of digital news. Global Perspectives, 2 (1), 19054. https://doi.org/10.1525/gp.2021.19054      (manuscript)

Ojala, M. (2021). Doing away with the sovereign: Neoliberalism and the promotion of market discipline in European economic governance. New Political Economy, 26 (1), 203215. https://doi.org/10.1080/13563467.2020.1729714    (manuscript)

Pöyhtäri, R., M. Nelimarkka, K. Nikunen, M. Ojala, M. Pantti, & J. Pääkkönen (2021). Refugee debate and networked framing in the hybrid media environment. International Communication Gazette, 83 (1), 81–102. https://doi.org/10.1177/1748048519883520

Ojala, M., M. Pantti, & S.-M. Laaksonen (2019). Networked publics as agents of accountability: Online interactions between citizens, the media and immigration officials during the European refugee crisis. New Media & Society, 21 (2), 279297. https://doi.org/10.1177/1461444818794592

Ojala, M., S. Kaasik-Krogerus, & M. Pantti (2019). Presidential speeches and the online politics of belonging: Affective-discursive positions towards refugees in Finland and Estonia. European Journal of Cultural Studies, 22(2),  164179. https://doi.org/10.1177/1367549418823059

Pantti, M. & M. Ojala (2019). Caught between sympathy and suspicion: Journalistic perceptions and practices of telling asylum seekers’ personal stories. Media, Culture & Society, 41 (8), 10311047. https://doi.org/10.1177/0163443718756177

Ojala, M. (2018). Globaalin eliitin muodostaminen: episteeminen työ ja globalisaation artikulaatiot Financial Timesissa 2000-luvulla. Poliittinen talous, 6(1). https://doi.org/10.51810/pt.96120

Ojala, M. & R. Pöyhtäri (2018). Watchdogs, advocates and adversaries: Journalists’ relational role conceptions in asylum reporting. Media and Communication, 6 (2), 168178. https://doi.org/10.17645/mac.v6i2.1284

Ojala, M., M. Pantti, & J. Kangas (2018). Professional role enactment amid information warfare: War correspondents tweeting on the Ukraine conflict. Journalism, 19 (3), 297313. https://doi.org/10.1177/1464884916671158

Ojala, M. & M. Pantti (2017). Naturalising the new cold war: The geopolitics of framing the Ukrainian conflict in four European newspapers.  Global Media and Communication, 13(1), 41–56. https://doi.org/10.1177/1742766517694472

Ojala, M., M. Pantti, & J. Kangas (2017). Whose war, whose fault? Visual framing of the Ukraine conflict in Western European newspapers. International Journal of Communication, 11, 474–498. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/5917/1912

Ojala, M. & T. Harjuniemi (2016). Mediating the German ideology: Ordoliberal framing in European press coverage of the eurozone crisis. Journal of Contemporary European Studies, 24 (3), 414-430. https://doi.org/10.1080/14782804.2015.1135109      (manuscript)

Ojala, M. & S. Kaasik-Krogerus (2016). Popular geopolitics in the shadow of Russia: The Ukraine conflict in Finnish and Estonian newspaper editorials. In M. Pantti (Ed.), Media and the Ukraine Crisis: Hybrid Media Practices and Narratives of Conflict (pp. 139–155). New York: Peter Lang.  https://www.peterlang.com/document/1109677     (manuscript)

Kangas, J., M. Ojala, & M. Pantti (2015). Lännessä olemme, itään katsomme: Ukrainan kriisin kehykset ja Venäjän esitykset suomalaisissa mediakuvissa. Media & viestintä, 38 (4), 187–208. https://doi.org/10.23983/mv.62074

Harjuniemi, T., J. Herkman, & M. Ojala (2015). Eurokriisin politisoituminen suomalaisissa sanomalehdissä. Media & viestintä, 38 (1), 1-22. https://doi.org/10.23983/mv.62100

Ojala, M. (2013). Democratisation through critique? The Euro Crisis and the prospects of the European public sphere. IC – Revista Científica de Información y Comunicación, 10, 75-98. https://icjournal-ojs.org/index.php/IC-Journal/article/view/9/11

Ojala, M. (2011). Mediating global imaginary: Obama’s “address to the Muslim World” in the Western European press. Journalism Studies, 12 (5), 673-688. https://doi.org/10.1080/1461670X.2011.587668       (manuscript)

 

reviews, Reports & commentaries

Ojala, M. (2023). Zombi rahaliitossa: Markkinakurin vuosikymmenet euroalueella. Poliittinen talous, 11(2). https://journal.fi/poliittinentalous/article/view/137371

Ojala, M. (2023). Uhkaako julkinen velka euroalueen vakautta? Politiikasta.fi, 6.9.

Ojala, M. (2022). Mitä on propaganda? Politiikasta.fi, 8.9.

Ojala, M. (2022). Sotauutisointi on propagandan läpäisemää. Politiikasta.fi, 7.6.

Matikainen, J., M. Ojala, & M. Horowitz (2021) Luottamus mediaan ei synny vain siitä, ovatko uutiset totta. Journalisti.fi, 18.10.

Ojala, M. (2021). Julkinen velka on tärkeä talouspolitiikan väline. Helsingin Sanomat, 8.2.

Matikainen, J., M. Ojala, M. Horowitz, & J. Jääsaari (2020). Media ja yleisön luottamuksen ulottuvuudet: instituutiot, journalismi ja mediasuhde. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta.

Ojala, M., M. Horowitz, & J. Matikainen (2020). Luottamuksen perinne kannattelee suomalaista mediaa. Politiikasta.fi, 23.9.

Ojala, M. (2020). Book review: The Media, European Integration and the Rise of Euro-journalism, 1950s–1970s by Martin Herzer. International Journal of Media & Cultural Politics, 16 (2), 260-263. https://doi.org/10.1386/macp_00028_5

Ojala, M. (2019). Markkinakurin Eurooppa on saavuttamaton utopia. Politiikasta.fi, 27.8.

Ojala, M. (2019). Ilmastotoimien rahoitus pitää turvata. Helsingin Sanomat, 9.4.

Ojala, M. (2019). Kansa nousee Euroopan näyttämölle. Julkaisussa Aunesluoma, J. & Kansikas, S. (toim.). Euroopan villit kortit ja mustat joutsenet (ss. 19-24). Eduskunta: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 6/2018.

Ojala, M. (2018). Puolueettoman journalismin aika on ohi. Politiikasta.fi, 27.11.

Ojala, M. (2017). Kansainväliset talousfoorumit globalisaation airuina. Talous & Yhteiskunta 3/2017: 60-64.

Ojala, M. (2017). Pakolaiskeskustelu politisoi journalismin. Uutistamo / Helsingin yliopisto, 28.9.

Ojala, M. (2017). Kirja-arvio: Slavoj Žižek: Uusi luokkataistelu: Terrorismin ja pakolaisuuden todelliset syytAgricolan kirja-arvostelut, 5.6.

Ojala, M. & Pantti. M. (2017). Informaatiosodassa media on osa konfliktia. Helsingin Sanomat 8.4.

Ojala, M. (2016). Mitä eurokriisistä opittiin? #P3 Blogi 23.2.

Ojala, M. (2015). Demarit – SPD:n, Pasokin vai Labourin tiellä? #P3 Blogi 30.9.

Ojala, M. (2014). Davosin eliitti hakee taloudelle uutta suuntaa. Helsingin Sanomat 20.1.

Ojala, M. (2014). Book review: Global Journalism: Theory and Practice by Peter Berglez. Journalism, 15 (4), 504-505. https://doi.org/10.1177/1464884914521200

Ojala, M. & S. Saikkonen (2014). Dikotomian tuolle puolen: teoretisointi tutkimuskäytäntönä. Media & viestintä, 37(2), 89-95.

Ojala, M. (2013). Mitä WikiLeaks kertoo median roolista poliittisissa kamppailuissa. Politiikasta.fi, 12.2.

Markkanen, A-L. & M. Ojala (2013). European Public Sphere and Small Nations: Is There a Critical Role for Academic Intellectuals. Nordicom-information, 35(3-4), 67-82.

Ojala, M. (2012). Kirja-arvio: Janne Seppänen & Esa Väliverronen: Mediayhteiskunta. Media & viestintä, 35(4), 159-161.

Ojala, M. (2012). Eurokriisi vahvistaa eurooppalaista julkisuutta. Kanava, 40(8), 9-12.

Ojala, M. (2012). European publics, desperately seeking European politics. OpenDemocracy, 19 April.

Ojala, M. (2012). Book review: International Journalism by Kevin Williams. Global Media and Communication, 8(1), 91-93. https://doi.org/10.1177/1742766511434736

Ojala, M. (2011). Kirja-arvio: Tuomas Ylä-Anttila: Politiikan paluu. Agricolan kirja-arvostelut, 23.2.

Ojala, M. (2010). Kirja-arvio: Aini Linjakumpu: Islamin poliittiset verkostot. Agricolan kirja-arvostelut, 11.8.

 

Academic dissertations

Ojala, M. (2017). The Making of a Global Elite: Global Economy and the Davos Man in the Financial Times 2001–2011. Doctoral dissertation, University of Helsinki. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/178918/THEMAKIN.pdf

Ojala, M. (2007). Suuri kertomus, aikalaisdiagnoosi ja sosiaalinen mielikuvitus: Tulkintoja yhteiskuntatieteellisestä globalisaatiokeskustelusta. Pro gradu, Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/18198/suuriker.pdf