Publications

For freely available versions of the publications, consult my Academia.edu profile, ResearchGate profile and the University of Helsinki repository.

JOURNAL ARTICLES & BOOK CHAPTERS

Ojala, M. (2021). Is the Age of Impartial Journalism Over? The Neutrality Principle and Audience (Dis)trust in Mainstream News. Journalism Studies (online publication before print).

Horowitz, M., M. Ojala, J. Matikainen, & J. Jääsaari (2021). The Multidimensionality of Trust: Assessing Finnish Audiences’ Views on the Trustworthiness of Digital News. Global Perspectives, 2(1), 19054.

Ojala, M. (2021). Doing Away with the Sovereign: Neoliberalism and the Promotion of Market Discipline in European Economic Governance. New Political Economy, 26(1), 203215.

Pöyhtäri, R., M. Nelimarkka, K. Nikunen, M. Ojala, M. Pantti, & J. Pääkkönen (2021). Refugee debate and networked framing in the hybrid media environment. International Communication Gazette, 83(1), 81–102.

Ojala, M., M. Pantti, & S.-M. Laaksonen (2019). Networked publics as agents of accountability: Online interactions between citizens, the media and immigration officials during the European refugee crisis. New Media & Society, 21(2), 279297.

Ojala, M., S. Kaasik-Krogerus, & M. Pantti (2019). Presidential speeches and the online politics of belonging: Affective-discursive positions towards refugees in Finland and Estonia. European Journal of Cultural Studies, 22(2),  164179.

Pantti, M. & M. Ojala (2019). Caught between sympathy and suspicion: Journalistic perceptions and practices of telling asylum seekers’ personal stories. Media, Culture & Society, 41(8), 10311047.

Ojala, M. (2018). Globaalin eliitin muodostaminen: episteeminen työ ja globalisaation artikulaatiot Financial Timesissa 2000-luvulla. Poliittinen talous, 6(1).

Ojala, M. & R. Pöyhtäri (2018). Watchdogs, advocates and adversaries: Journalists’ relational role conceptions in asylum reporting. Media and Communication, 6(2), 168178.

Ojala, M., M. Pantti, & J. Kangas (2018). Professional role enactment amid information warfare: War correspondents tweeting on the Ukraine conflict. Journalism, 19(3), 297313.

Ojala, M. & M. Pantti (2017). Naturalising the new cold war: The geopolitics of framing the Ukrainian conflict in four European newspapersGlobal Media and Communication, 13(1), 41–56.

Ojala, M., M. Pantti, & J. Kangas (2017). Whose War, Whose Fault? Visual Framing of the Ukraine Conflict in Western European Newspapers. International Journal of Communication, 11, 474–498.

Ojala, M. & T. Harjuniemi (2016). Mediating the German Ideology: Ordoliberal Framing in European Press Coverage of the Eurozone Crisis. Journal of Contemporary European Studies, 24(3), 414-430.

Ojala, M. & S. Kaasik-Krogerus (2016). Popular Geopolitics in the Shadow of Russia: The Ukraine Conflict in Finnish and Estonian Newspaper Editorials. In M. Pantti (Ed.), Media and the Ukraine Crisis: Hybrid Media Practices and Narratives of Conflict (pp. 139–155). New York: Peter Lang.

Kangas, J., M. Ojala, & M. Pantti (2015). Lännessä olemme, itään katsomme: Ukrainan kriisin kehykset ja Venäjän esitykset suomalaisissa mediakuvissa. Media & viestintä, 38(4), 187–208.

Harjuniemi, T., J. Herkman, & M. Ojala (2015). Eurokriisin politisoituminen suomalaisissa sanomalehdissä. Media & viestintä, 38(1), 1-22.

Ojala, M. (2013). Democratisation through critique? The Euro Crisis and the prospects of the European public sphere. IC – Revista Científica de Información y Comunicación, 10, 75-98.

Ojala, M. (2011). Mediating Global Imaginary: Obama’s “Address to the Muslim World” in the Western European press. Journalism studies, 12(5), 673-688.

 

reviews, Reports & commentaries

Ojala, M. (2021). Julkinen velka on tärkeä talouspolitiikan väline. Helsingin Sanomat, 8.2.

Matikainen, J., M. Ojala, M. Horowitz, & J. Jääsaari (2020). Media ja yleisön luottamuksen ulottuvuudet: instituutiot, journalismi ja mediasuhde. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta.

Ojala, M., M. Horowitz, & J. Matikainen (2020). Luottamuksen perinne kannattelee suomalaista mediaa. Politiikasta.fi, 23.9.

Ojala, M. (2020). Book review: The Media, European Integration and the Rise of Euro-journalism, 1950s–1970s by Martin Herzer. International Journal of Media & Cultural Politics, 16(2), 260-263.

Ojala, M. (2019). Markkinakurin Eurooppa on saavuttamaton utopia. Politiikasta.fi, 27.8.

Ojala, M. (2019). Ilmastotoimien rahoitus pitää turvata. Helsingin Sanomat, 9.4.

Ojala, M. (2019). Kansa nousee Euroopan näyttämölle. Julkaisussa Aunesluoma, J. & Kansikas, S. (toim.). Euroopan villit kortit ja mustat joutsenet (ss. 19-24). Eduskunta: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 6/2018.

Ojala, M. (2018). Puolueettoman journalismin aika on ohi. Politiikasta.fi, 27.11.

Ojala, M. (2017). Kansainväliset talousfoorumit globalisaation airuina. Talous & Yhteiskunta 3/2017: 60-64.

Ojala, M. (2017). Pakolaiskeskustelu politisoi journalismin. Uutistamo / Helsingin yliopisto, 28.9.

Ojala, M. (2017). Kirja-arvio: Slavoj Žižek: Uusi luokkataistelu: Terrorismin ja pakolaisuuden todelliset syytAgricolan kirja-arvostelut, 5.6.

Ojala, M. & Pantti. M. (2017). Informaatiosodassa media on osa konfliktia. Helsingin Sanomat 8.4.

Ojala, M. (2016). Mitä eurokriisistä opittiin? #P3 Blogi 23.2.

Ojala, M. (2015). Demarit – SPD:n, Pasokin vai Labourin tiellä? #P3 Blogi 30.9.

Ojala, M. (2014). Davosin eliitti hakee taloudelle uutta suuntaa. Helsingin Sanomat 20.1.

Ojala, M. (2014). Book review: Global journalism: Theory and practice by Peter Berglez. Journalism, 15(4), 504-505.

Ojala, M. & S. Saikkonen (2014). Dikotomian tuolle puolen: teoretisointi tutkimuskäytäntönä. Media & viestintä, 37(2), 89-95.

Ojala, M. (2013). Mitä WikiLeaks kertoo median roolista poliittisissa kamppailuissa. Politiikasta.fi, 12.2.

Markkanen, A-L. & M. Ojala (2013). European Public Sphere and Small Nations: Is There a Critical Role for Academic Intellectuals. Nordicom-information, 35(3-4), 67-82.

Ojala, M. (2012). Kirja-arvio: Janne Seppänen & Esa Väliverronen: Mediayhteiskunta. Media & viestintä, 35(4), 159-161.

Ojala, M. (2012). Eurokriisi vahvistaa eurooppalaista julkisuutta. Kanava, 40(8), 9-12.

Ojala, M. (2012). European publics, desperately seeking European politics. OpenDemocracy, 19 April.

Ojala, M. (2012). Book review: International Journalism by Kevin Williams. Global Media and Communication, 8(1), 91-93.

Ojala, M. (2011). Kirja-arvio: Tuomas Ylä-Anttila: Politiikan paluu. Agricolan kirja-arvostelut, 23.2.

Ojala, M. (2010). Kirja-arvio: Aini Linjakumpu: Islamin poliittiset verkostot. Agricolan kirja-arvostelut, 11.8.

 

Academic dissertations

Ojala, M. (2017). The Making of a Global Elite: Global Economy and the Davos Man in the Financial Times 2001–2011. Doctoral dissertation, University of Helsinki.

Ojala, M. (2007). Suuri kertomus, aikalaisdiagnoosi ja sosiaalinen mielikuvitus: Tulkintoja yhteiskuntatieteellisestä globalisaatiokeskustelusta. Pro gradu, Helsingin yliopisto.