På svenska

Välkommen till den officiella webbplatsen för Namnforskningsdagarna!

Namnforskningsdagarna är en årligen återkommande vetenskaplig konferens, där studier om egennamn presenteras. Konferensen har organiserats sedan år 1998. Nästa konferens ordnas på Helsingfors universitet 29-30/10 2020.

Konferensen är öppen och gratis för alla. Presentationerna är huvudsakligen på finska men ibland på svenska eller på engelska.

För mera information, vänligen kontakta arrangörerna:
Filosofie doktor Johanna Virkkula (förnamn.efternamn@gmail.com)
Filosofie doktor Lasse Hämäläinen (förnamn.efternamn@tuni.fi)
Doktorand Jaakko Raunamaa (förnamn.efternamn@helsinki.fi)

Vi finns också på Facebook!