Kirjallisuuslista

Olemme ammentaneet ilmiöprosessiimme seuraavista kirjallisista teoksista:

 • Brenifier, Oscar (2009). Keskusteleva opetus
 • Dillon, Robin (2010). Respect. The Stanford Encyclopedia of Philosophy
 • Freese, Hans-Ludwig, Wiegand, Eira & Jakobson, Marjatta (1992). Lapset ovat filosofeja: ajatusmatkoja kasvaville ja kasvattajille
 • Gregory, Maughn (2009). Filosofiaa lapsille & nuorille: käytännön käsikirja
 • Hakala, Liisa (1999). Liikunta ja oppiminen: mitä merkitystä on kuperkeikalla?
 • Hakkainen, Harri; Lämsä, Jari; Nikander, Antti; Riski, Jarmo; Kalaja, Sami & Jaakkola, Timo (2009). Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteet
 • Hakkarainen, Kai; Bollström-Huttunen, Marianne; Pyysalo, Riikka & Lonka, Kirsti (2005). Tutkiva oppiminen käytännössä: matkaopas opettajille
 • Heikkilä-Halttunen, Päivi (2010). Minttu, Jason ja Peikonhäntä: lasten kuvakirjoja kipeistä aiheista
 • Heikkinen, Hannu, Huttunen, Rauno & Pesonen, Jyri (2012). Liikuntakasvatuksen eetos. Liikunta & Tiede 6/2012
 • Himanen, Pekka (2010). Kukoistuksen käsikirjoitus
 • John Quay & Jacqui Peters (2008). Skills, strategies, sport, and social responsibility: reconnecting physical education. http://dx.doi.org/10.1080/00220270801886071
 • Karlsson, Liisa, Lastikka, Anna-Leena & Monika Riihelä (toim.) (2004). Ajattelu alkaa ihmetyksestä: ryhmätyöstä yhteistoiminnalliseen oppimiseen (pdf)
 • Koskela, Hille (2009). Pelkokierre: pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta
 • Kyyrönen, Sinikka (2002). Homoseksuaalien perhekäsitykset ja parisuhteen virallistaminen (pro gradu -tutkielma)
 • Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja (2011). Aikaa lapselle – arvoa kasvatukselle (pdf, verkkojulkaisu)
 • Linna, Helena (toim.) (2004). Luokat lukemaan
 • Mustonen, Pauliina & Uusi-Maahi, Susanna (2012). Tapaustutkimus Suomen CDG- mallin kehittämisestä (pro gradu -tutkielma)
 • Nivala, Elina (toim.) (2011). Kymmenen kysymystä kasvatuksesta (pdf, Vanhempainliiton verkkojulkaisu)
 • Numminen, Pirkko & Laakso, Lauri (2004). Liikunnan opetusprosessin A, B, C
 • Oksanen, Atte & Salonen, Marko (toim.) (2011). Toiminnallisia loukkuja: hyvinvointi ja eriarvoisuus yhteiskunnassa
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö (2011). Oman kokoinen elämä: tarinoita etsivästä nuorisotyöstä (pdf, OKM:n verkkojulkaisu)
 • Onneth, Axel (1998). Recognition. Routledge Encyclopedia of Philosophy
 • OPS 2016 – Opetussuunnitelman perusteluonnokset syksy 2012
 • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004
 • Ruddick, William (1998). Family, ethics and the. Routledge Encyclopedia of Philosophy
 • Suojala, Marja & Karjalainen, Maija (2001). Avaa lastenkirja: johdatus lastenkirjallisuuden lajeihin ja käyttöön
 • Toivanen, Tapio (2007). Lentoon!: draama ja teatteri koulussa
 • Lukuisia lastenkirjoja

Lisäksi haluamme kiittää seuraavia Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen ulkopuolisia asiantuntijoita.

 • CDG-asiantuntija Pira Jaakkola, Jyväskylän yliopisto
 • Icehearts-kasvattajat Tomi Rantanen & Teemu Vartiamäki
 • museopedagogi Maiju Tuisku, Suomen kansallismuseo
 • Puotilan ala-asteen koulu

1 thought on “Kirjallisuuslista

Leave a Reply