Nykykielten uudet opiskelijat aloittivat opintonsa

On hienoa, että olette valinneet nykykielten laitoksen. Olette myös valinneet järkevästi, sillä kieli on kaiken inhimillisen toiminnan perusta, laitoksen johtaja Arto Mustajoki sanoi uusille opiskelijoille järjestetyssä infotilaisuudessa maanantaina.

Opiskelijoille tarjoillaan Nykykielissä kattaus, jossa kieli, kirjallisuus ja kulttuuri kohtaavat. Humanistisen tiedekunnan suurimmassa laitoksessa on lähes 2 400 pääaineopiskelijaa. Vuosittain Nykykielistä valmistuu noin 170 maisteria.

– Viiden vuoden päästä vuorossa olette te, Mustajoki sanoi uusille opiskelijoille.

Laitoksesta valmistuneet työllistyvät hyvin. Suurin osa tällä viikolla aloittaneista opiskelijoista tulee valmistuttuaan työskentelemään opettajina, kääntäjinä ja tulkkeina, toimittajina ja tiedottajina sekä kielen ja kulttuurin ammattilaisina ja asiantuntijoina esimerkiksi ministeriöissä ja kansainvälisissä järjestöissä.

Mustajoki muistutti opiskelijoita myös siitä, että olennainen osa hyvää kielitaitoa on kulttuurin tuntemus. Hänen mukaansa yliopistossa ei voi kuitenkaan oppia kaikkea, vaan vieraan kielen omaksumiseen tarvitaan aktiivisuutta myös vapaa-ajalla.

– Yliopiston ensisijainen tehtävä onkin kehittää ajattelua. Haluamme, ettette ainoastaan osaa ja tiedä asioita, vaan pystytte myös selittämään ja ymmärtämään niitä.

Lataa esite: Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa

Nykykielten laitos tarjoaa opetusta kaikkiaan 23 kielessä sekä kieliteknologian ja yleisen kielitieteen oppiaineissa.