Opetus 2018-2019

***

Eksegetiikan osaston keväällä 2019 tarjoamat opintojaksot löytyvät  täältä (päivitetty pe 21.12.2018).

***

EKSEGETIIKAN OSASTON AINE- JA SYVENTÄVIEN OPINTOJEN OPETUS SL 2018 LÖYTYY NÄISTÄ LINKEISTÄ:

Kandiohjelman aineopinnot eksegetiikassa syyslukukausi 2018

Maisteriohjelman syventävät opinnot eksegetiikassa syyslukukaudella 2018

OUTIN OPETTAMAT KURSSIT LKV 2018 – 2019

EKSEGETIIKAN PERUSTEET
TUK-101, Kurssi, 5 op,
Outi Lehtipuu, Martti Nissinen, Anna-Liisa Tolonen,
04.09.2018 – 19.10.2018

KREIKKA I ja KREIKKA II
Kreikan kurssien kokonaisuuden vastuuopettaja

TUK-483, ryhmä 4, 5 op 17.9.-3.12.2018

TUK-484, ryhmä 4, 5 op 22.1.-15.5.2019

EKSEGETIIKAN PROSEMINAARI

TUK-203 Apostoliset isät, 4 op, 30.10.2018 – 12.2.2019

Apostolisten isien kirjoitukset kuuluvat varhaisimpiin Uuden testamentin ulkopuolisiin teksteihin. Osa niistä, esimerkiksi 1. Clemensin kirje, Hermaan Paimen tai Barnabaan kirje, kuului varhaisimpiin tunnettuihin Raamatuihin. Tässä seminaarissa Apostolisten isien kirjoituksiin tutustutaan lähemmin. Kukin opiskelija valitsee yhden tekstin, jota hän tutkii haluamastaan näkökulmasta. Näkökulma voi olla sosiaalihistoriallinen (millaista sosiaalista todellisuutta teksti näyttää edellyttävän), retorinen (kuinka tekstin kirjoittaja pyrkii vaikuttamaan lukijoihin) tai reseptiohistoriallinen (millainen vaikutus tekstillä on ollut kristinuskon historiassa). Samalla seminaari tutustuttaa varhaiskristillisyyden monimuotoiseen maailmaan.

KIRJALLISUUSSUORITUKSET

TUK-2105 Kreikankielinen Uusi testamentti Aineopinnot

TUK-L2105 Kreikankielinen Uusi testamentti, syventävä suoritus

101261A Kreikankielinen Uusi testamentti (EK261A) Aineopinnot

101261B Kreikankielinen Uusi testamentti (EK261B) Aineopinnot

105202 Uusi testamentti (EK102) Perusopinnot