Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999)

Versionen granskad enligt PUppL/Utarbetad 1.1.2000
Uppdaterad: 18.1.2011
I beskrivningen ingår även uppgifter som meddelas enligt 24 § i personuppgiftslagen. .

Registerbeskrivning (pdf)