Utdrag ur personregistret

Registerutrag

En ny studerande som är införd i universitetets studeranderegister får ett utdrag över sina registeruppgifter. Om den studerande anser att det finns felaktiga uppgifter i registerutdraget, är han eller hon skyldig att meddela universitetets studentrådgivning eller studeranderegistret.

I fråga om den studerandes rätt att kontrollera sina registeruppgifter under studietiden gäller det som anges i § 26 i personuppgiftslagen (523/1999) angående den registrerades rätt till insyn. Enligt lagen har var och en utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att, sedan han meddelat de fakta som behövs för att söka en uppgift, få veta vilka uppgifter om honom som har registrerats i ett personregister eller att registret inte innehåller uppgifter om honom.

Tilläggsinformation: Systemchef Sari Zitting

Studieutrag och andra intyg

Studieutdrag, närvaro- och frånvarointyg samt intyg över avbrutna studier fås från studentrådgivningen.