Motivaatiota etsimässä

Olen tänä keväänä perehtynyt opinnoissani motivaatioon ja sen merkitykseen oppimistulosten kannalta. Lukemani perusteella näyttää siltä, että motivaatio parantaa merkittävästi oppimisen laatua. Tämä ei ole sinänsä mikään yllätys. Aloin kuitenkin pohtia, miten motivaatio vaikuttaa omalla kohdallani. Miksi muistan lukemani romaanin yksityiskohdat ilman, että niitä tarvitsee tietoisesti painaa mieleen? Tai jos mielessäni on jokin kiinnostava kysymys, jonka vuoksi etsin tietoa, muistan tuolloinkin erittäin hyvin selville saamani asiat. Tenttikirjan kohdalla tilanne on usein paljon hankalampi. Tietysti yksi syy on se, että tenttikirjan sisältämä tiedon määrä on usein valtava. Mutta motivaatiollakin on merkityksensä. Jos tenttikirjan aihe ei ole erityisen mielenkiintoinen, on asioiden oppiminen paljon vaikeampaa.
Tärkeintä oppimisen kohdalla on sisäinen motivaatio, joka on lähtöisin ihmisestä itsestään, kuten esimerkiksi henkilökohtainen kiinnostus tai halu oppia. Jos sen sijaan motivoivia tekijöitä ovat vaikkapa tentin läpäiseminen tai hyvä arvosana, on kyseessä ulkoinen motivaatio. Pelkästään ulkoiseen motivaatioon perustuva opiskelu on usein pinnallista, koska opiskelijalta puuttuu halu sisäistää ja ymmärtää asioiden merkityksiä. Tenttiin lukiessa kannattaa siis keskittyä itselle merkityksellisten asioiden löytämiseen. Jos saa oman mielenkiintonsa heräämään, on oppiminen todennäköisesti tehokkaampaa ja ainakin mielekkäämpää.

IMG_0134
Joskus on vaikea sanoa, onko kyseessä sisäinen vai ulkoinen motivaatio tai esiintyvätkö molemmat samanaikaisesti. Esimerkiksi halu saada hyviä arvosanoja ei välttämättä sulje pois sisäistä kiinnostusta aihetta kohtaan. On hyvä välillä pohtia, mihin oma oppimismotivaatio oikein perustuu. Ehkäpä samalla voi myös parantaa motivaatiota tai löytää sen kokonaan uudelleen. Useimmille on koulussa opetettu, että sellaisiakin asioita on opeteltava, jotka eivät yhtään kiinnosta. Niinhän se on, että tekemällä riittävästi töitä oppimisensa eteen, oppii melkein mitä vaan. Itse olen kuitenkin aikuisopiskelijana päätynyt siihen, että kaikkea ei kannata enää väkisin päntätä. Omat kiinnostuksenkohteet ovat jo aika hyvin selvillä. Kun itsellä on mahdollisuus vaikuttaa opintojen sisältöön, voi tehdä haluamiaan valintoja. Tällöin asioiden syvällinen oppiminen on paljon helpompaa.

Motivaatiota kesäkursseille!

Johanna