Taidetta ja kulttuuria

Joskus jostakin henkilöstä sanotaan, että hän on kulttuurin suurkuluttaja tai harrastaja. Tällöin saatetaan viitata henkilön käymiseen elokuvateattereissa, konserteissa, taidenäyttelyissä tai teattereissa. Kuitenkin hän on silloin nähdäkseni taiteita harrastava, vaikka ymmärtääkseni taide onkin osa kulttuuria hyvin vahvasti. Toisaalta taideharrastus voi olla taiteen tekemistä monin tavoin.

Itselleni taiteet ja kulttuurit ovat olleet tärkeitä oikeastaan aina. Vaikka vuonna 2019 aloitinkin lähellä kulttuurien tutkimusta olevassa sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa, niin nyt sain opiskelupaikan Turun yliopistosta kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa. Tarkoitukseni on suuntautua siellä uskontotieteeseen ja uskonnonopettajan linjalle. Muut opetettavat aineeni (ja samalla sivuaineeni) ovat psykologia ja elämänkatsomustieto.

Turussa kulttuurien tutkimuksen pääaineet ovat etnologia (entiseltä nimeltään kansatiede), folkloristiikka ja uskontotiede. Nämä toki ovat Helsingissäkin, mutta näiden lisäksi voi opiskella Aasian tutkimusta, alue- ja kulttuurintutkimusta, arkeologiaa, Lähi-Idän ja islamin tutkimusta sekä taidehistoriaa. Näistä Turussa oppiaineista arkeologia ja taidehistoria ovat tarjolla muissa koulutusohjelmissa pääaineina.

Taidetta taas Helsingin yliopistossa tutkitaan elokuva- ja televisiotutkimuksessa, estetiikassa, musiikkitieteessä, teatteritieteessä ja yleisessä kirjallisuustieteessä. Turussa taas pääaineina ovat mediatutkimus, musiikkitiede ja edellä maintsemani taidehistoria.

Sinänsä taiteiden tutkimuksen ja kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelmista saa samat tutkintonimikkeet: humanististen tieteiden kandidaatti (HuK) ja filosofian maisteri (FM). Samoja asioita voi tutkia molemmissa, mutta näkökulma on eri. Jos esimerkiksi haluaisi tutkia elokuvia ja nuorisoa, voisi kansatieteessä tutkia niitä nuorisokulttuurin osana, kun taas elokuva- ja televisiotutkimuksessa voisi olla tutkimuskohteena elokuvat, jotka käsittelevät nuorisoa. Jos taas haluaisi tutkia Aku Ankan taskukirjoja, onnistuisi se taidehistorian näkökulmasta, mutta mahdollisesti myös estetiikan ja yleisen kirjallisuustieteen näkökulmasta.

Mahdollisuudet ovat rajattomat. Valitettavasti kaikkea ei voi yksi ihminen tutkia.

Minun aikaisempi tarkoitukseni oli kertoa alkavasta lukuvuodesta täällä avoimessa yliopistossa. Mainitsen vain nyt näistä taiteiden ja kulttuurien tutkimuksen perusopinnoista sen, että ne alkavat seuraavalla viikolla. Jos pääset osallistumaan näihin tutkinto-ohjelmiin integroituihin opintoihin, niin suosittelen lämpimästi.

Lämpimin syysterveisin,

Jukka

P.S. Ensi tiistaina 6.9. on avoimen yliopiston verkkotapahtuma, jonne kannattaa osallistua!