Hyvinvointi on tasapainoa

Opinnot kuormittavat, mutta myös antavat voimavaroja. Opintojen myötä ihminen oppii uusia ja tulevassa työssään välttämättömiä tietoja ja taitoja, saa arvostusta, onnistumisen ja mielekkyyden kokemuksia sekä myönteistä sosiaalista tukea ja kontakteja. Opinnoissa monet tekijät, jotka liiallisina tai epätarkoituksenmukaisina muodostuvat kuormittaviksi, ovat niitä tekijöitä, joiden avulla opinnoissa jaksetaan ja kehitytään. Vaatimusten ja vaikutusmahdollisuuksien tasapainon on todettu olevan oppimista tukeva asia. Samoin hyvin toimivat sosiaaliset suhteet lisäävät opinnoissa jaksamista. Hyvä ja riittävä uni, liikunta, ravinto ja mielekkäät harrastukset ovat jaksamisessa tärkeitä. Tässä tutkimuksessamme kartoitamme näitä kaikkia tekijöitä.