Tutkimuksen tavoite

Tavoitteenamme on selvittää, kuinka yksilölliset ja ympäristöön liittyvät tekijät, kuten perhe, taloudellinen tilanne, toimintaote, sosiaalinen tuki, aiempi koulumenestys, sekä opiskelustrategiat ja elämäntapatekijät, kuten uni- ja vuorokausirytmi, liikunta ja ravitsemus, ovat yhteydessä tiedekuntamme opiskelijoiden stressiin, hyvinvointiin ja opintosuorituksiin. Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on kehittää keinoja, joilla edistämme opiskelijoiden hyvinvointia ja opintoja.