Tulosten raportointi

Raportoimme tulokset ryhmätasolla eri foorumeilla: tällä blogs-sivustolla, opetus- ja henkilöstökokouksissa, opiskelija- ja opiskelijajärjestöjen tapaamisissa sekä AMEE:n kokouksessa ja tieteellisissä julkaisusarjoissa.