Koulu Kaikkialla -hanke

Koulu Kaikkialla on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke, joka toteutetaan vuosina 2011–2015 Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksessa, Opetuksen ja oppimisen tutkimusyksikössä. Koulu Kaikkialla -tutkimus- ja kehittämishankkeessa rakennetaan oppimisympäristöjen kehittäjistä koostuva hyvien käytäntöjen verkosto, sekä luodaan palvelukokonaisuus, joka koostuu verkoston toimijoille suunnatusta vuorovaikutteisesta ja käyttäjälähtöisestä verkkopalvelusta (kaikkialla.fi) sekä koulutus- ja asiantuntijapalveluista. Kohderyhmänä ovat opettajat ja oppimisympäristöjen kehittäjät yleissivistävän koulutuksen ja kulttuuritoimijoiden aloilta. Hankkeen tutkimusta esittelevä englanninkielinen verkkosivu: omnischool.fi.

Hankkeen johto

Professori Leena Krokfors, hankkeen vastuullinen johtaja ja tieteellinen johtaja
leena.krokfors@helsinki.fi

Professori Lasse Lipponen, hankkeen tieteellinen johtaja
lasse.lipponen@helsinki.fi


Hankkeen henkilöstö

Olli Vesterinen, tutkijatohtori
olli.vesterinen@helsinki.fi

Marjaana Kangas, tutkijatohtori
marjaana.kangas@helsinki.fi

Kaisa Kopisto, koordinaattori
kaisa.kopisto@helsinki.fi

Laura Salo, suunnittelija
laura.salo@helsinki.fi

Yhteystiedot
Opettajankoulutuslaitos
Siltavuorenpenger 5 (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 02941 911 (vaihde)