Pelillisen oppimisen uranuurtaja Mauri Laakso tuo työpajansa Oppiminen pelissä -seminaariin

Mauri Laakso on koulutusyrittäjä sekä pelillisen oppimisen suunnittelija ja kehittäjä. Laakso on taustaltaan opettajankouluttaja ja vuorovaikutuskouluttaja ja hänellä on pitkä kokemus ilmiöpohjaisesta ja tutkivasta oppimisesta, verkkopedagogiikasta sekä pelillisestä oppimisesta.  Laakso suunnittelee paikkatietopelejä, roolipelejä sekä verkossaMauriLaakso pelattavia pelejä erilaisilla sovelluksilla. Lisäksi Laakso toimii yrityksissä verkko-oppimiseen ja työn pelillistämiseen liittyvissä asioissa ja ohjaa pelillisen oppimisen opetuskokonaisuuksien suunnittelua erilaisissa täydennyskoulutuksissa.

Oppiminen pelissä -seminaarissa Mauri Laakso pitää Teräsmiehen työhönottohaastattelu -roolipelityöpajaa, jossa roolihahmon elämän rakentaminen on osa pelillistettyä tutkivan oppimisen prosessia.

2 thoughts on “Pelillisen oppimisen uranuurtaja Mauri Laakso tuo työpajansa Oppiminen pelissä -seminaariin

Comments are closed.