Tammikuu 2013

Strategia, ystävä vai vihollinen
Miksi me laadimme strategioita? Mitä se tarkoittaa? Miksi tuo sana saa vilunväristykset kulkemaan pitkin selkäpiitäni? Usein tuo sana mielletään vaikeaselkoisen, vierasperäisiä sanoja vilisevän, monisivuisen nidoksen kuvaksi joka on vailla todellista konkreettista käytännön arjen tarttumakohtaa.

Tieto-ja viestintätekniikan strategia. Ja kun vielä tuohon lisätään loppuun sana opetuksessa. Huh, siinäpä sitä sanaa kerrakseen. Varsinainen sanahirviö.

Mikä strategia oikeasti on, googlasin siis:Strategia määrittää, mihin suuntaan organisaatio etenee ja millaisia toimia se tekee tulevaisuuden päämääriensä saavuttamiseksi. Strategia pitää sisällään keinot ja menetelmät saavuttaa tietyt päämäärät
(http://www.e-conomic.fi/kirjanpito-ohjelma/sanakirja/strategia)

Ei paha – ei paha lainkaan.
Mutta siis tvt-strategia opetuksessa tarkoittaa tuon aikaisemman määritelmän mukaan tieto- ja viestintätekniikan suunta ja toimet opetuksessa, tai tieto- ja viestintätekniikan keinot ja menetelmät opetuksen päämäärien saavuttamiseksi.

Itselläni on usein kaksijakoinen olotila, toisaalta haluaisin,  että jokaisessa opetusluokassa olisi dokumenttikamera, dataprojektori, luokkakohtainen tietokone, verkkoyhteys ja älytaulu. Mutta toisaalta en katso että se on järkevää mikäli opetuksen toteutus ei yhdisty laitteiden tuomiin mahdollisuuksiin tai annettavaa opetusta ei ole edes ajateltu kehittää tvt- pedagogisesti. Jos tieto- ja viestintätekniikka irrotetaan pedagogiikasta suuri vaara on, että yhdistelmästä tietokone- dokumenttikamera – datatykki – älytaulu tulee todella kallis piirtoheitinpaketti.

Kun seuraavalla kerralla anomme tietoteknisiä laitteita koululle, voisiko siinä olla mukana toimintasuunnitelma siitä miten noita laitteita hyödynnetään pedagogisesti ja didaktisesti oppilaiden oppimisen tukemiseksi. Ehkä tätä kautta myös poliittisille päättäjille olisi helpompi selittää tietoteknisen panostuksen tärkeys.

Pirjo Tjeder Kehittämissuunnittelija, Kotka