Parempaa opetusta Viikkiin!

Viikin kampuksella työskentelevät HY:n Opettajien akatemian jäsenet julistavat kaikille avoimen kilpailun, jossa etsitään hyviä ideoita opetuksen ja oppimisen kehittämiseksi Viikin kampuksella. Kilpailun säännöt ovat seuraavat:

 • Ehdotuksia saavat tehdä kaikki kampusyhteisömme jäsenet, niin opiskelijat kuin henkilökuntakin. Ehdottajana voi olla yksittäinen ihminen tai ryhmä, ainejärjestö, opiskelijoiden ja opettajien yhteinen työryhmä tai mikä tahansa muu taho.
 • Ehdotusten tulee tähdätä opetuksen ja/tai oppimisen kehittämiseen Viikin kampuksella. Ne voivat kohdistua kaikkeen, mikä tuntuu oleelliselta: oppimisen ja opetuksen sisältöihin, rakenteisiin, puitteisiin, välineisiin, tukipalveluihin ja niin edelleen. Etusijalla ovat kampusta yhdistävät ja tiedekuntarajat ylittävät ehdotukset, joista on hyötyä mahdollisimman suurelle ihmisjoukolle ja jotka eivät ole luonteeltaan kertaluontoisia, vaan joiden hyöty säteilee myös tulevaisuuteen. Tämä ei tietenkään estä tekemästä myös rajatumpia ehdotuksia.
 • Paras tai parhaat ehdotukset toteutetaan vuoden 2014 aikana (kustannuskatto yhteensä 8 000 e).
 • Hakemukset tulee jättää 1.12.2013 klo 23.59 mennessä e-lomakkeella.
 • Hakemuksessa tulee olla vähintään seuraavat osiot:
  • Ehdotuksen tekijän tai tekijöiden nimet
  • Yhteyshenkilön yhteystiedot
  • Vapaamuotoinen kuvaus ehdotuksesta sekä perustelut sille, miksi juuri tämä ehdotus kannattaa toteuttaa (muistaen em. kriteerit)
  • Alustava arvio hankkeen toteuttamisen synnyttämistä kustannuksista (8 000 e ylärajana); mieluiten myös erittelyä siitä, millaisia erilaisia kustannuseriä syntyisi
  • Ehdotus hankkeen toteuttamisen aikataulusta
 • Voittaja(t) valitaan kampuksen opiskelijajärjestöjen, kampuksen pedagogisten yliopistonlehtoreiden sekä opettaja-akatemian jäsenten yhteistyönä. Voittajaehdotus tai -ehdotukset julkistetaan viimeistään tammikuussa 2014.

Jokaisessa meissä asuu pieni opetuksen kehittäjä – kaiva se itsestäsi esiin!

Viikin opettaja-akateemikot

Hanna-Riitta Kymäläinen, MMTDK
Juha Laakkonen, ELTDK
Pauliina Lankinen, MMTDK
Marja Raekallio, ELTDK
Jouko Rikkinen, BYTDK
Sari Timonen, MMTDK
Risto Willamo, BYTDK
Katariina Vuorensola, FTDK

PS. Helsingin yliopiston Opettajien Akatemia on erityisesti opetuksen kehittämisestä innostuneiden opettajien verkosto, joka on aloittanut toimintansa vuoden 2013 alussa. (Tarkemmin: http://www.helsinki.fi/opettajienakatemia/)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *